Tag: สัจจะวัสดุ

ARCHITECTURE DESIGN HOUSE

DESIGN x FUNCTION สุนทรีย์แห่งความสุข เริ่มต้นที่สถาปัตยกรรม

นิยามการสร้างความสุขภายในบ้าน ย่อมเกิดขึ้นจากองค์ประกอบสำคัญตั้งแต่งานสถาปัตยกรรม ไปจนถึงกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว

ARCHITECTURE DESIGN RETAIL

เชื่อมต่อบริบท เก็บความเป็นธรรมชาติ ในสถาปัตยกรรมที่ไม่ขึ้นอยู่กับกาลเวลา…“ดาดฟ้า”

“Market Park ที่กลมกลืนกับบริบท และใช้วัสดุที่ธรรมชาติเป็นผู้ช่วยออกแบบ”