10 คำถามเรื่องบ้าน กับตัวตนที่ไร้ตัวตนของ Anonym

ความไร้ชื่อที่สะท้อนตัวตนได้ดีที่สุด ของคุณพงศ์ภัทร เอื้อสังคมเศรษฐ์ และคุณปานดวงใจ รุจจนเวท แห่ง Anonym

Continue reading “10 คำถามเรื่องบ้าน กับตัวตนที่ไร้ตัวตนของ Anonym”

bAAn บ้านสไตล์โมเดิร์น ใส่ใจเชื่อมต่อทุกองค์ประกอบที่เกิดขึ้นจริง

เมื่อการเชื่อมต่อที่พักอาศัยกับสภาพแวดล้อม สเปซ วัสดุ และตัวตนของเจ้าของบ้านเป็นองค์ประกอบเดียวกัน

Continue reading “bAAn บ้านสไตล์โมเดิร์น ใส่ใจเชื่อมต่อทุกองค์ประกอบที่เกิดขึ้นจริง”

Flower Cage House ปรับใหม่ใส่ความเป็นส่วนตัว

บ้านที่ดี…ไม่ใช่แค่สวยงามแต่เพียงภายนอก หากต้องตอบสนองลักษณะเฉพาะตัวและการใช้ชีวิตของเจ้าของบ้านนั้นได้

Continue reading “Flower Cage House ปรับใหม่ใส่ความเป็นส่วนตัว”