เทศกาล Plutonians “ความทรงจำของดวงดาวที่ถูกลืม ” โดย JACK OF ALL TRADES

1

ข่าวการเดินทางสำรวจอวกาศนานกว่า 9 ปี ของยาน นิว ฮอร์ไรซันส์ ของนาซ่า เพื่อสำรวจอดีตดวงดาวอันดับที่ 9 แสนไกลโพ้นแห่งระบบสุริยะจักรวาล

Continue reading “เทศกาล Plutonians “ความทรงจำของดวงดาวที่ถูกลืม ” โดย JACK OF ALL TRADES”