เปลี่ยนทุกพื้นที่ให้กลายเป็น Tablet ด้วย Xperia Touch Projector

ต่อไปนี้เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ในบ้านของคุณ ไม่ว่าจะเป็นตู้ โต๊ะ หรือเก้าอี้ จะเป็นมากกว่าแค่เฟอร์นิเจอร์ในบ้าน แต่ละกลายเป็นพื้นที่ทำงาน และพื้นที่สังสรรค์ในระบบสัมผัส

Continue reading “เปลี่ยนทุกพื้นที่ให้กลายเป็น Tablet ด้วย Xperia Touch Projector”