พื้นที่พักอาศัยในลานจอดรถร้าง งานไทยระดับอินเตอร์ที่ Chicago Architecture Biennial 2015

1

เรามักจะได้เห็นโครงการรวบรวมงานออกแบบที่น่าสนใจเพื่อกระตุ้นวงการออกแบบให้ขับเคลื่อนสู่อนาคตทีดียิ่งขึ้นอยู่เสมอ และได้แต่อิจฉาที่ระดับโลกส่วนใหญ่จะเป็นผลงานจากต่างประเทศ จะมีเฉียดๆเข้ามาทางโซนเอเชียก็ต้องหักพวงมาลัยเลี้ยวผ่านเข้าประเทศอื่นไปเสียก่อน

Continue reading “พื้นที่พักอาศัยในลานจอดรถร้าง งานไทยระดับอินเตอร์ที่ Chicago Architecture Biennial 2015”