Tee Off Golf House จากบ้านโมเดิร์นในฝัน สู่จุดเริ่มต้นชีวิตครอบครัว

บ้านเรียบง่ายสไตล์โมเดิร์น ซึ่งถูกออกแบบภายใต้เงื่อนไขที่แตกต่าง จนเกิดเป็นอาคาร Double Façade จากอะลูมิเนียมฉีก เป็นการแก้ไขปัญหาในเรื่องบริบทและสถานที่ตั้งได้อย่างน่าสนใจ

Continue reading “Tee Off Golf House จากบ้านโมเดิร์นในฝัน สู่จุดเริ่มต้นชีวิตครอบครัว”