OPENING HOURS: MONDAY – SUNDAY: 10.00 AM TO 8.00 PM

info@sitename.com | 987654321

[Dtip] รู้จักความหมายลาย Hatch ในแบบ autocad กัน

cover

หลังจากได้ทำความรู้จักกับสัญลักษณ์พื้นฐานในคอลัมม์ Dtip : รู้จักสัญลักษณ์ในแบบกันเถอะ กันไปแล้ว หลายคนอาจเกิดคำถามว่า “เอ…ในเมื่อแบบแปลนเป็นภาพ 2D แบนๆ แล้วเราจะแยกพื้นที่แต่ละส่วนออกจากกันได้อย่างไร?” จากคำถามดังกล่าวจึงนำไปสู่สัญลักษณ์ที่เราจะนำมาแนะนำกันในวันนี้ ซึ่งก็คือสัญลักษณ์ที่ใช้บอกพื้นผิวของวัสดุ (Material symbol) หรือที่เรียกกันในภาษา autocad (โปรแกรมเขียนแบบก่อสร้าง) ว่า Hatch ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่บอกว่าพื้นที่ตรงส่วนนั้นๆทำมาจากวัสดุอะไร โดยแสดงภาพเป็นลาย pattern ต่างๆ

ca3719c0800bd4af1caa1cb3f553bad3

สัญลักษณ์ที่ใช้บอกพื้นผิวของวัสดุ หรือ Material symbol คือ สัญลักษณ์ที่มีลักษณะเป็นลวดลาย(pattern) ซึ่งแต่ละลายเกิดจากการแกะลายจากเนื้อ texture ของวัสดุแต่ละชนิด เพื่อใช้เป็นตัวแทนของวัสดุต่างๆ ในแบบก่อสร้าง ซึ่งจะปรากฎอยู่ในแบบแปลนและรูปตัดอาคาร

 

ตัวอย่างสัญลักษณ์วัสดุที่ใช้ในการเขียนแบบก่อสร้าง

ms

รู้หรือไม่? การแสดงสัญลักษณ์วัสดุในแปลน รูปด้าน และรูปตัด มีความแตกต่างกันนะ

2552a-ah-candor-floor-plan

ในแปลน จะแสดงสัญลักษณ์เป็นลวดลาย pattern ให้นึกถึงเวลาตัดแปลนชั้นนั้นๆ แล้วจะเห็นลวดลายพื้นบนพื้น เช่น หากเป็นห้องปูกระเบื้อง ในแปลนก็จะแสดง pattern ลายตาราง ซึ่งขนาดความกว้างของลายก็ขึ้นอยู่กับสเกลของแปลนนั้นๆ

ele

ในรูปด้าน จะแสดงสัญลักษณ์เป็นลาย texture ของวัสดุนั้นๆ เช่น หากผนังเป็นไม้ ก็จะเห็นเป็นลายวงปีของเนื้อไม้

sec

ในรูปตัด จะเป็นการผ่าห้องหรือตึกนั้นๆเพื่อโชว์ส่วนประกอบภายใน สัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นจึงมีลักษณะเป็นเพียงด้านข้างของวัสดุนั้น หรืออาจจะเห็นลาย texture เช่น ผนังคอนกรีต ก็จะเห็นเป็นเนื้อ texture ของคอนกรีตที่มีจุดๆ แทนเม็ดทราย และสี่เหลี่ยมเล็กๆแบบฟรีฟอร์ม แทนก้อนกรวด ซึ่งเป็นส่วนผสมหลักในการทำคอนกรีต

mate2

ภาพแสดงการเขียนรูปด้านและผัง โดยแสดงวัสดุเพียงบางส่วน และไม่ต้องแสดงเงา
เพื่อให้มีที่ว่างในการให้สัญลักษณ์ คำอธิบายต่างๆ

54b628a36efed7700e26d52d7bf0ef8f

Dtip : เส้นของสัญลักษณ์วัสดุ จะใช้น้ำหนักเส้นบางที่สุด เพื่อแบ่งระยะใกล้-ไกล และไม่ให้รบกวนเส้นจริง โดยเมื่อคิดเทียบจากการเขียนแบบด้วยกระดาษ มักจะใช้เส้นดินสอหรือปากกาเขียนแบบเบอร์เล็กที่สุด บางทีจะเขียนที่ด้านหลังของกระดาษไขเพื่อให้ลบ ขูด แก้ไขได้ง่าย หรือหากเขียนแบบในคอมพิวเตอร์ก็จะตั้งค่าเส้น hatch ให้มีน้ำหนักเบาที่สุด ซึ่งการเน้นน้ำหนักของเส้น มักจะเห็นได้ในรูปด้านและรูปตัดของอาคาร ส่วนไหนที่อยู่ด้านหน้าสุดจะเป็นเส้นที่หนาที่สุด

รูปภาพจาก pinterest

ข้อมูลจาก site.google