OPENING HOURS: MONDAY – SUNDAY: 10.00 AM TO 8.00 PM

info@sitename.com | 987654321

471 architect and design co.,ltd.

Architectural design

ผู้ก่อตั้ง

คุณ ปัทม์ เช้าทวี

วิสัยทัศน์

471 architect and design co.,ltd. เน้นการสร้างสรรค์ผลงาน ที่ตอบโจทย์ของผู้ใช้อาคาร และบริบทโดยรอบของอาคารมากที่สุด เพื่อให้ผลงานทุกชิ้นที่ผ่านกระบวนการออกแบบจาก 471 architect and design co.,ltd. สอดคล้องกันระหว่างผู้ใช้อาคารและบริบทของอาคารได้อย่างสูงสุด

ตัวอย่างผลงาน

L107_RESIDENCE – PRIVATE RESIDENCE
ลาดพร้าว 107 บางกะปิ กรุงเทพมหานคร

บริบทโดยรอบทีค่อนข้างแออัด ถูกล้อมด้วยอพาร์ตเมนท์ จึงต้องการชสร้างพื้นที่ส่วนตัวให้ครอบครัว เราจึงจัดวางอาคารให้โอบล้อมพื้นที่ เพื่อสร้าง SPACE ส่วนให้ครอบครัว

YAMAHA_RAMA5 – MOTORBIKE SHOWROOM
วงเวียนพระราม5 นนทบุรี

พื้นที่สำหรับคนรักความเร็ว ที่ออกแบบให้เชื่อมกันทั้งลานกิจกรรม ส่วนจัดแสดงรถ ส่วนพักค่อย และส่วนซ่อมบำรุง เพื่อให้คนรักรถได้เห็นทุกขั้นตอนในการดูแลรักษารถได้อย่างเต็มที่

MINIMAL _ HOMEOFFICE
เสรีไท บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

สำนักงานตรวจสอบบัญชี ความโปร่งใจ และขาวสะอาดจึงเป็นเรื่องสำคัญ แนวคิดหลักในการออกแบบจึง จับประเด็นดังกล่าวมาใช้ในการออกแบบโครงการ เห็นได้จากด้านหน้าที่เป็นโถงตอนรับใช้กระจกใสบานใหญ่ และมน ขณะเดียวกันให้อาคารเป็นกล่องสีขาวเพื่อเน้นความขาวสะอาดของสำนักงาน

ติดต่อ 471 architect and design co.,ltd.

Email: 471phat@gmail.com
Phone: 0802695741
Facebook Page: https://www.facebook.com/471AandD/
Address: 35/471 the I-box ประเสริฐมนูกิจ 48 ประเสริฐมนูกิจ คลองกุ่ม บึงกุ่ม กทม 10240