XT Ekkamai : Free Yourself Extra! การอยู่อาศัยที่บอกว่า การเป็นตัวของตัวเองดีที่สุด

นิยามคนรุ่นใหม่ของยุคนี้คือการจำกัดทุกความหมายของชีวิตด้วยตัวเอง จากคาแร็กเตอร์จัดจ้านของผู้คนในยุคปัจจุบัน ไม่จำกัดว่าจะเป็นเพศหรือวัยใด ทั้งหมดมีจุดร่วมที่พ้องกันคือ ความเป็นตัวของตัวเอง

Continue reading “XT Ekkamai : Free Yourself Extra! การอยู่อาศัยที่บอกว่า การเป็นตัวของตัวเองดีที่สุด”