BOTANICA CAFÉ คาเฟ่ของสะสม และความขัดแย้งของสไตล์คือความจริงใจที่เข้าถึงได้ง่าย

คุณค่าของ “ของสะสม” คือการมีตัวตนจากในอดีตถึงปัจจุบันจนอนาคต ทั้งให้ชื่นชมและใช้งานจริงในบางครั้งบางคราว เหมือนกับร้านของคุณพี ชัชวาล เที่ยงเจริญ

Read More

ใครๆก็อยากมีร้านกาแฟเป็นของตัวเอง / กรณีศึกษา Coffee Time

ใครๆก็อยากเปิดร้านกาแฟ… ใช่ครับ ดูเหมือนจะเป็นเช่นนั้น แต่จะว่าไปแล้ว ร้านกาแฟก็มีหลายแบบหลายสไตล์ แล้วแต่ว่าร้านนั้นๆเน้นความสำคัญไปที่เรื่องใดเป็นพิเศษ และก็ขึ้นอยู่กับกลุ่มเป้าหมายของร้านนั้นด้วย

Read More