กาแฟและการอยู่ร่วมกัน Akha Ama Living Factory

คาเฟ่ โรงคั่วกาแฟ และเรื่องราววิถีชีวิตของชาวอาข่า สู่พื้นที่ Common Space พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใหม่ๆ ท่ามกลางธรรมชาติ ณ Akha Ama Living Factory

Continue reading “กาแฟและการอยู่ร่วมกัน Akha Ama Living Factory”

วิธีแก้โจทย์ ‘หารร่วมมาก’…บ้านตัวอย่างในงานบ้านและสวนแฟร์ 2017

“บ้านหารร่วมมาก” บ้านตัวอย่างที่จะชวนทุกคนมาหาคำตอบของสมการความเป็นไปได้ในรูปแบบ “การอยู่อาศัย” ที่แตกต่างจากเดิม แนวคิดที่จะทำให้บ้านเป็นมากกว่าพื้นที่สร้างความสัมพันธ์ของการพึ่งพาอาศัย ไม่ใช่เพียงพื้นที่ส่วนตัว

Continue reading “วิธีแก้โจทย์ ‘หารร่วมมาก’…บ้านตัวอย่างในงานบ้านและสวนแฟร์ 2017”