Photographer’s House บ้านของตากล้องที่สวยซะจนอยากลองเข้าไปถ่ายรูปเก็บไว้

ไม่ใช่แค่สวยแต่เพียงในรูป,เพราะนี่คือสตูดิโอถ่ายภาพที่ใช้ชีวิตอยู่ได้จริงทุกมุมมอง

Continue reading “Photographer’s House บ้านของตากล้องที่สวยซะจนอยากลองเข้าไปถ่ายรูปเก็บไว้”

Oyamadai House บ้านสวนกลางแจ้งชั้นดาดฟ้า

ระเบียงบนชั้นหลังคาบ้านช่วยเนรมิตพื้นที่โล่งกลางแจ้ง  เปิดบานเลื่อนกระจกใสชมภูมิทัศน์อันงดงามรอบตัวเมือง

Continue reading “Oyamadai House บ้านสวนกลางแจ้งชั้นดาดฟ้า”