ธรรมชาติที่หลบซ่อนตัวในสถาปัตยกรรมเครื่องหมาย +

The House of Secret Gardens การผสมผสานกันระหว่างสวนสวยรอบบ้านและแผนผังอาคารที่มีรูปทรงคล้ายกับเครื่องหมายบวก (+)

Continue reading “ธรรมชาติที่หลบซ่อนตัวในสถาปัตยกรรมเครื่องหมาย +”