OPENING HOURS: MONDAY – SUNDAY: 10.00 AM TO 8.00 PM

info@sitename.com | 987654321

Cam Thanh Community House ชุมชนเล็ก แต่ดีไซน์มาก

11 ใน10 ประเทศกลุ่มอาเซียนที่น่าจับตามองและกำลังเร่งพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากบ้านเรามากนัก นั่นคือ ประเทศเวียดนาม สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีภูมิประเทศเป็นแนวยาว ภูเขาสูงกั้นระหว่างที่ราบลุ่มแม่น้ำที่อุดมสมบูรณ์ทางตอนเหนือและใต้ หีบสมบัติทรัพยากรธรรมชาติอันสมบูรณ์ที่ยังรอการค้นพบอีกมากมาย แต่ในประเด็นที่หลายคนอาจจะยังไม่ทราบ ว่ารูปแบบสถาปัตยกรรมของประเทศเวียดนามกำลังชื่อเสียงขึ้นมาเรื่อยๆในระดับสากลนะครับ มีงานดีไซน์อาคารดีๆที่ได้รับรางวัลการดีไซน์ยอดเยี่ยม สามารถตอบสนองกับสภาพแวดล้อมความเป็นธรรมชาติและประยุกต์รูปแบบสมัยใหม่พร้อมรักษาความเป็นพื้นเมืองได้อย่างน่าสนใจทีเดียว2 3Cam Thanh community house หรือ ศูนย์ชุมชน Cam Thanh แห่งนี้ตั้งอยู่ในทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองฮอยอัน เมืองท่องเที่ยวชื่อดังโซนเวียดนามตอนกลางที่ได้รับการปกป้องจาก UNESCO ย่านการค้าเก่าในทะเลจีนใต้ มีโบราณสถานและชายทะเลที่สวยงามน่าประทับใจ ลึกลงไปในตำบล Cam Thanh คือหมู่บ้านเล็กๆท่ามกลางป่าชายเลนที่มีน้ำล้อมรอบ มีระบบนิเวศน์ชั้นดี เป็นถิ่นอาศัยของสิ่งมีชีวิตน้อยใหญ่ยังคงความหลากหลายทางชีวภาพ แต่กลับเป็นพื้นที่ยากจนของคนในหมู่บ้านที่มีรายได้ต่ำ เพราะถูกตัดขาดความเจริญจากเมืองใหญ่อย่างฮอยอันที่ห่างไกลกัน ทำให้การโปรโมทส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจองถิ่นของหมู่บ้านเป็นเรื่องยาก ซ้ำร้ายสภาพูมิอากาศที่มักจะมีพายุไต้ฝุ่นเข้าไปทักทายและระดับน้ำขึ้นสูง ยิ่งเป็นตัวขัดขวางการติดต่อสื่อสารไปยังหมู่บ้านแห่งนี้ ทำให้เกิดการผลักดันไปสู่การก่อสร้างศูนย์ชุมชน Cam Thanh ขึ้นในพื้นที่เมืองใหญ่อย่างฮอยอัน เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่นและสังคมภายนอก เป็นกระบอกเสียงเพื่อสร้างโอกาสการท่องเที่ยวให้สูงขึ้นและเพื่อเอื้อต่อการพัฒนาความยั่งยืนของชุมชน4 5ศูนย์ชุมชน Cam Thanh ถูกออกแบบโดยบริษัท studio 1+2>3 เน้นการใช้งานทำเลที่ตั้งอย่างชาญฉลาด ตั้งอยู่ใจกลางย่านชุมชนที่พลุกพล่าน พื้นที่โครงการประกอบด้วย 3 อาคารที่ถูกจัดวางต่อเนื่องกันอย่างต่อเนื่อง ใช้ฉากกั้น (partitions) ที่มีความยืดหยุ่นกับพื้นที่การใช้งาน สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เข้ากับความต้องการที่แตกต่างกันได้ การประชุมการจัดนิทรรศการ, กิจกรรม, รวมกับห้องสมุดหลักสูตรการฝึกอบรมและโรงอาหาร6 7การเปิดคอร์ดสนามพื้นที่ว่างตรงกลางเลียนแบบลักษณะบ้านโบราณในเมืองฮอยอัน ที่ถูกใช้ในการระบายความร้อนภายใน เปิดช่องว่างให้ลมแทรกตัวผ่าน ศูนย์แห่งนี้ยังมีสนามเด็กเล่น ฟาร์มผักปลอดสารพิษ สวนหมากและสนามกีฬา ศูนย์ชุมชน Cam Thanh ในอนาคตคาดว่าจะกลายเป็นสถานที่ศูนย์กลางการทดลองทางเกษตรอินทรีย์และเป็นจุดพักนักท่องเที่ยวได้เข้ามาเยี่ยมชมความสวยงามพร้อมได้ความรู้ควบคู่กันไป8 9 10รูปแบบสถาปัตยกรรมที่ดูเรียบง่ายกับการใช้งานวัสดุทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างประสิทธิภาพ ใช้ไม้เลื้อยอย่างต้นองุ่นที่แขวนอยู่ที่คอร์ดกลางแจ้งผสมผสานกับหลังคาใบมะพร้าวที่อาคารหลักสามารถลดรังสีความร้อนอาทิตย์และให้ร่มเงาจากแสงอาทิตย์ เสาไม้แข็งแกร่งตั้งตรงและต้นไม้ไผ่ที่เข้ามาช่วยรองรับความแข็งแรงให้อีกชั้นหนึ่ง สร้างเส้นสายโครงสร้างหลักของอาคารไม้ไผ่ได้สวยงามน่าสนใจยิ่งขึ้น เสริมด้วยจุดที่ยังไม่ลืมเอาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้งานให้เกิดประโยชน์ ด้วยการออกแบบความลาดเอียงของหลังคาใบมะพร้าวให้ไหลลงสูงบ่อน้ำที่คอร์ดกลางเพื่อเก็บน้ำฝนไปใช้ในการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันต่อไปได้ ผนังโดยรอบด้วยกำแพงอิฐสองชั้น ลดความเสียหายจากลมพายุที่อาจขึ้นได้ภายนอกและเป็นฉนวนกันความร้อนเข้าสู้อาคาร โครงสร้างทั้งหมดนี้จัดเตรียมให้ทนต่อการมาถึงช่วงฤดูพายุนั่นเอง11แรงบันดาลใจจากลานเปิดโล่งแบบโบราณดั้งเดิมแบบฉบับของฮอยอัน สวนหมากและเถาวัลย์องุ่นถักทอกับหลังคาใบมะพร้าวช่วยกันปกคลุมร่มเงาให้กับอาคาร พื้นที่ศูนย์ชุมชน Cam Thanh กำลังขับกล่อมเราด้วยบทเพลงซิมโฟนีของสถาปัตยกรรมตามธรรมชาติ การบรรเลงด้วยแสงเงาและช่องเปิดที่ปล่อยแสงอาทิตย์และอากาศเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของอาคารได้อย่างงดงาม การพัฒนาศูนย์ชุมชนนี้นับเป็นก้าวแรก และเป็นก้าวที่สำคัญการสร้างเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมในการพัฒนาพื้นที่ใหม่ในเมืองฮอยอัน มันจะกลายเป็นอาคารต้นแบบความสำเร็จการสร้างอาคารพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนอันห่างไกลในเมืองใหญ่ต่อไปได้ในอนาคต12 13
ข้อมูลและรูปภาพประกอบจาก
http://www.archdaily.com/638776/cam-thanh-community-house-1-1-2
http://www.dezeen.com/2015/06/18/vietnam-community-centre-123-bamboo-structure-coconut-leaf-thatch-cam-thanh-hoi-an/