OPENING HOURS: MONDAY – SUNDAY: 10.00 AM TO 8.00 PM

info@sitename.com | 987654321

Design Makes A Better Life.

Design Makes A Better Life.

Chao Chen’s Water-Reactive Material วัสดุตอบสนองความชื้น

ธรรมชาติเป็นแรงบันดาลใจให้การออกแบบของมนุษย์มาทุกยุคทุกสมัย ตั้งแต่แรกเริ่ม และยังคงเป็นเช่นนั้นอยู่จนถึงปัจจุบัน

chaochendesignboom03

ส่งท้ายฤดูฝนด้วยวัสดุที่น่าสนใจของ Chao Chen นักออกแบบผลิตภัณฑ์และนักศึกษาปริญญาโทจากมหาวิทยาลัย Royal College of Art ที่ลอนดอน ผู้นำเอาแรงบันดาลใจที่ได้จากการสังเกตธรรมชาติ มาออกแบบวัสดุที่ตอบรับกับฤดูฝนได้อย่างน่าอัศจรรย์

chaochendesignboom06

 

‘Water Reaction’ เป็นโปรเจคปริญญาโทปีสุดท้ายที่ Chao นำเอาความสามารถพิเศษของ ‘ลูกสน’ มาเป็นแรงบันดาลใจในการคิดค้นวัสดุที่มีคุณลักษณะเช่นเดียวกัน เพื่อนำไปใช้ในงานสถาปัตยกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์ และการตกแต่ง ลูกสนตามธรรมชาติจะมีเปลือกที่เปิดออกเพื่อปล่อยเมล็ดลงสู่พื้นดิน แต่ถ้าอยู่ในสภาวะที่มีความชื้นสูง เช่น ฝนตก เปลือกจะหุบเพื่อปกป้องเมล็ดเอาไว้จนกว่าจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมอีกครั้ง

chaochendesignboom01

ปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินี้ทำให้ Chao เริ่มศึกษาเพื่อสร้างสรรค์วัสดุเลียนแบบธรรมชาติที่ไม่ใช่แค่สีสันหรือลวดลาย แต่เป็นการเลียนแบบความสามารถในการตรวจจับความชื้นแล้วเปลี่ยนรูปร่างได้อย่างอัตโนมัติโดยไม่ใช้เครื่องจักร หรือการควบคุมทางอิเล็ดทรอนิกส์ใด ๆ เลย Chao เลือกทดลองในบริบท 2 แบบที่มีน้ำมาเกี่ยวข้อง ได้แก่ ในกระถางต้นไม้ และพื้นผิวภายนอกของสถาปัตยกรรม

chaochendesignboom02

สำหรับกระถางต้นไม้ เขาทำแผ่นวัดค่าความชื้นจากวัสดุทดลองสองชั้น แต่ละด้านมีการใช้สีที่แตกต่างกัน (แดงและฟ้า) ปักแผ่นวัดค่าความชื้นที่ทำขึ้นในกระถางต้นไม้ หันด้านสีแดงออกข้างนอก เมื่อดินแห้งเกินไป แผ่นวัดค่าความชื้นจะตั้งตรงเห็นสีแดงชัดเจนบ่งบอกว่าได้เวลารดน้ำต้นไม้แล้ว

water indicator 1

water indicator 2

ส่วนการทดลองทำพื้นผิวภายนอกของสถาปัตยกรรมนั้น Chao ได้ทำโมเดลโดยใช้แผ่นลามิเนทที่ตอบสนองต่อความชื้นเป็นหลังคา ฐานเป็นไม้อัด ในวันที่มีแดดเจิดจ้า หลังคาแผ่นลามิเนทแห้งและเปิดออกตลอดทั้งวัน แต่วันที่มีฝนตก แผ่นลามิเนทจะงอพับลงอัตโนมัติอย่างเป็นระเบียบ การวางแผ่นซ้อนกันสามารถป้องกันไม่ให้น้ำเข้าสู่ภายในได้

chaochendesignboom04
นอกจากนี้ Chao ยังนำวัสดุที่มีปฏิกิริยากับความชื้นไปตกแต่งเป็นพื้นผิวอาคาร ในวันที่มีแดดจ้า พื้นผิวจะแบนราบไปกับผนัง และในวันที่มีฝนตก ความชื้นจะทำให้พื้นผิวงอเข้า เผยให้เห็นสีสันของอาคารที่ซ่อนอยู่ด้านหลัง วัสดุนี้จึงเหมาะที่จะนำมาตกแต่งพื้นผิวอาคารที่อยู่ในเขตชื้น มีฝนตกเป็นประจำ เช่น ลอนดอน บางส่วนของประเทศจีน และมีความเป็นไปได้ที่จะใช้ในประเทศเขตร้อนชื้นอย่างประเทศไทย

surface 1

surface 2

Water-Reacting Architectural Surface from Chao Chen on Vimeo.

‘Nature always has a professional way to solve life’s problem’ ธรรมชาติมักมีวิธีแก้ปัญหาได้อย่างมืออาชีพเสมอ เป็นคำกล่าวทิ้งท้ายของ Chao คาดว่าอีกไม่นานเราคงได้เห็นการประยุกต์และพัฒนาวัสดุที่น่าสนใจนี้ในวงการสถาปัตยกรรมและการออกแบบอย่างแน่นอน

ผู้สนใจสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.chaochen-design.com และ www.designboom.com