OPENING HOURS: MONDAY – SUNDAY: 10.00 AM TO 8.00 PM

info@sitename.com | 987654321

Hydroponic Vertical Farm ตู้เสบียงเพื่อโลกในอนาคต

ผังเมืองต้นแบบ งานออกแบบเพื่อแก้ปัญหาการจัดสรรพื้นที่ใช้สอยในอนาคต

Hydroponic Vertical Farm

Location : Shanghai , China

Architect : Sasaki designs

ปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยเป็นปัญหาที่สำคัญที่สุดปัญหาหนึ่งของสังคมปัจจุบัน ไม่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น แต่เป็นปัญหาที่ทุกประเทศต่างพยายามหาวิธีแก้ปัญหา ไม่เว้นแม้กระทั่งประเทศจีน ที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาล เพราะในขณะที่แต่ละเมือง ต่างพัฒนาตัวเองให้กลายเป็นเมืองล้ำสมัย เพื่อเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ จากจุดศูนย์กลางเมืองเล็กๆ ก็ได้ขยายใหญ่ออกไปเป็นวงกว้าง จนเผลอไปเบียดเบียนพื้นที่เพาะปลูกให้มีขนาดพื้นที่ลดลง แต่ในอนาคตปัญหาเหล่านี้อาจหมดไป เพราะสถาปนิกจาก Sasaki designs ได้ผุดไอเดียโครงการต้นแบบ ที่จะเนรมิตพื้นที่ส่วนหนึ่งในเมืองเซี่ยงไฮ้กว่า 10,000 เอเคอร์ ให้กลายเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยสีเขียวสดใสของต้นไม้ใบหญ้า

ซึ่งพื้นที่ดังกล่าว มีชื่อเรียกแบบเต็มๆ ว่า The Sunqiao Urban Agricultural District ตั้งอยู่ระหว่างสนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้กับพื้นที่เขตเมือง โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อเป็นทางเลือกให้กับประชาชนในเมืองเซี่ยงไฮ้ที่มีจำนวนมากถึง 24 ล้านคน ได้มีพื้นที่สำหรับอยู่อาศัยและทำการเกษตรอย่างเพียงพอ เพื่อความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน

เนื่องจากเมืองเซี่ยงไฮ้นั้น ตั้งอยู่ในเขตที่มีสภาพอากาศกึ่งเขตร้อนและอยู่ติดทะเล มีอากาศแปรปรวน เดี๋ยวร้อน เดี๋ยวฝน บางทีก็มีมรสุมและใต้ฝุ่น สถาปนิกจึงออกแบบตัวอาคารสำหรับเพาะปลูกเป็นแบบเรือนกระจก ที่โดดเด่นด้วยหลังคาทรงซิกแซก สำหรับควบคุมอุณหภูมิและแสงแดดให้เหมาะสมแก่การเพาะปลูก นอกจากนั้นยังใช้พื้นที่ว่างในอากาศให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเปลี่ยนวิธีการเพาะปลูกแบบเดิมๆ จากแนวราบเป็นแนวตั้ง ให้สูงขึ้นไปตามความสูงของอาคาร โดยโดมเพาะปลูกเหล่านี้จะตั้งแทรกเข้าไปในส่วนต่างๆ ของผังเมือง ทำให้ไม่ว่าจะมองไปทางไหน ก็ล้วนเจอแต่สีเขียว ที่ดูสบายตาเต็มไปหมด

พืชที่ปลูกที่นี่ก็จะเน้นการปลูกด้วยวิธี Hydroponic ซึ่งเป็นการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน นับว่าเป็นวิธีการที่เหมาะสำหรับการปลูกผักและพืชที่ใช้เป็นอาหาร เพราะประหยัดพื้นที่ และทำให้ได้พืชผักที่สะอาด ปราศจากสารสารเคมีที่ปนเปื้อนในดิน โดยจะเน้นปลูกผักคะน้า ผักโขม และผักกาดหอม เพราะเป็นส่วนผสมหลักในอาหารของคนเซี่ยงไฮ้

ทีมสถาปนิกยังได้กล่าวอีกว่า พวกเขาต้องการให้โครงการนี้เป็นแบบแผน ที่รองรับการเจริญเติบโตของเมืองต่างๆ ในอนาคต และต้องการที่จะแก้ปัญหาการขาดแคลนพื้นที่เพาะปลูกในแต่ละเมือง อีกทั้งยังส่งผลไปถึงเรื่องการประหยัดต้นทุนในการขนส่งวัตถุดิบทางอาหารข้ามเมืองได้อีกด้วย ส่วนสาเหตุที่เลือกใช้เมืองเซี่ยงไฮ้เป็นเมืองต้นแบบ ก็เพราะเซี่ยงไฮ้เป็นเมืองเศรษฐกิจ และที่ดินมีราคาแพง จึงต้องออกแบบพื้นที่ให้ตอบสนองต่อความต้องการของทุกคนในเมือง

และทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงแผนรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตแผนหนึ่งของประเทศจีน ที่เลือกแก้ปัญหาแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยกับธรรมชาติ และเลือกนำเทคโนโลยีในปัจจุบันมาประยุกต์ใช้กับการรักษาพื้นที่เพาะปลูก เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชน

Cr: dezeen , archdaily