OPENING HOURS: MONDAY – SUNDAY: 10.00 AM TO 8.00 PM

info@sitename.com | 987654321

Dplus Intertrade การปรับปรุง ที่ได้มากกว่าอาคารใหม่

Dplus Intertrade

ออกแบบ : Pure Architect co., ltd.

การปรับปรุงอาคารมีหลายระดับ แล้วแต่ความจำเป็นและความต้องการของผู้เป็นเจ้าของ บ้างเป็นการปรับปรุงเล็กน้อยเพื่อให้ใช้งานได้ดีขึ้น เช่นทาสี จัดพื้นที่ใหม่ แต่สำหรับบางการปรุงปรุง เป็นการเปลี่ยนภาพลักษณ์ รูปแบบการใช้งานอาคาร บางครั้งเปลี่ยนไปถึงชีวิตของทุกคนที่ใช้งานอาคาร

เช่นเดียวกับโครงการรีโนเวทอาคารสำนักงานขนาด 5 ชั้น บนพื้นที่ 1600 ตารางเมตรนี้ เป็นความตั้งใจของผู้บริหาร บริษัท Dplus Intertrade  บริษัทขายอุปกรณ์ IT ที่ต้องการปรับรูปโฉมขององค์กรใหม่ โดยมีแนวคิดอยากให้ที่ทำงานเป็นสถานที่ๆ คนในองค์กรภาคภูมิใจ ทำงานแล้วมีความสุข บรรยกาศ สนุกสนาน มีการเคลื่อนไหว ไม่หยุดนิ่ง และเพื่อวางรากฐานความมั่นคง เป็นปึกแผ่นของบริษัท

เดิมอาคารสำนักงานนี้เป็นอาคารพานิชย์ขนาด 3 คูหาติดกัน ภายในอาคารแบ่งพื้นที่ห้องต่างๆโดยการกั้นผนังทึบ และมีการแบ่งพื้นที่ได้ไม่ค่อยลงตัวนัก ผู้ออกแบบจึงวางแปลนอาคารใหม่ โดยที่ยังคงโครงสร้างเดิม (โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก) ไว้อยู่

การดีไซน์ออฟฟิศนี้จึงเปรียบเสมือนการสร้างบ้านสำหรับครอบครัวใหญ่ครอบครัวหนึ่ง ที่ซึ่งรวมใจของทุกคนในองค์กร และจะต้องเป็นสถานที่ที่อยู่แล้วมีความสุข แม้ไม่ใช่บ้าน แต่ก็ต้องไม่รู้สึกอึดอัด หรือไม่มีความสะดวกกสบายทั้งกายและใจ

Character ของงานออกแบบโดยรวมคือ มีความเป็นกันเอง และอบอุ่น ไม่ทางการมากนัก แต่มีความเป็นมืออาชีพอยู่ในตัว โดยสื่อผ่าน “เส้นเฉียง” ซึ่งให้ความรู้สึกถึงการเคลื่อนที่ เคลื่อนไหว รวดเร็ว แต่ยังคงความนิ่งๆ เท่ๆ ในตัวเอง  (Silence Dynamic)

รวมถึงสีที่ใช้ เน้นไปที่สีขาวสว่าง เพื่อให้เกิดความโดดเด่นตัดกับอาคารอื่นๆในบริบทโดยรอบและ ให้ความรู้สึกถึงความเป็นเริ่มต้นใหม่ มีความเป็นบรรยากาศที่ทำงาน  ผสมกับ เป็นสีหลักขององค์กรคือ สีน้ำเงิน  ซึ่งได้นำประกอบการดีไซน์ ส่วนหลักๆ ให้เกิดภาพจำในจุดต่างๆ ที่ต้องการเน้น

แนวคิดหลักเกิดจาการดึงสัญลักษณ์ที่แทนความเป็นองค์กร ออกมาโดยสื่อสารผ่านทั้งงาน façade หน้าอาคาร และ interior ตั้งแต่เมื่อมองเข้ามา จะเห็นตัวอักษร d ที่ถูกดีไซน์ ซ่อนไว้ จะเห็นในบางมิติ ซึ่งเมื่อมองตรงๆ จะเป็นอาคารสีขาวเรียบๆ นิ่งๆ แต่พอขยับมาทางด้านข้างจะปรากฏเป็น ตัวอักษรขึ้นมา

และนอกจากนี้ระแนงยังใช้เพื่อปรับมุมมองของคนที่ทำงานในออฟิศ ให้ soft ลง กรองแสงแดดให้เข้ามาในอาคารน้อยลงด้วย

ส่วนลายที่จอดรถใช้เส้นเฉียง เช่นกัน แปลงมาจากตัวอักษร dp (dplus) ตัดกัน เป็นการแสดงขอบเขตของการจอดรถ ที่มีแนวคิดของอาคารครอบทับอยู่ด้วย ทำให้ภาพรวมนั้นเป็นไปทางเดียวกันทั้งหมด

ส่วนแนวคิดการตกแต่งภายใน คือ การทำให้ออฟิศมีความหลากหลายอารมณ์ แต่ยังมี theme หลักๆ คลุมอยู่โดยเน้นหนักไปที่การใช้สีที่ตัดกันแล้วเกิดความรู้สึกสนุกสนาน active และเป็นกันเอง รวมถึงตัวอักษร ที่นำมาใช้ในการตกแต่งภายใน เพราะเราเชื่อว่า “สี” และ “typo” คือ สิ่งที่คนทั่วๆ ไปจับต้องเข้าถึงได้ง่ายและ สามารถเปลี่ยนอารมณ์ของคนได้ โดยเราวางแผนการใช้สี ใน space ต่างๆ ตั้งแต่วาง planning กล่าวคือ กำหนดว่าส่วนนี้ ต้องการให้คนที่เข้ามารู้สึกแบบไหน เราก็จะเลือกใช้สีและ typo เพื่อสื่อสารสิ่งนั้น

เช่นห้องประชมแต่ละห้องของแต่ละชั้น ก็จะมี character ของอารมณ์ไม่เหมือนกันตาม function ที่ถูกใช้งาน

การปรับปรุงนั้น นอกจากจะช่วยให้อาคารเก่าดูดีมีชีวิต และสามารถใช้งานได้ดีขึ้นอีกครั้ง แต่ยังส่งผลต่อภาคธุรกิจและผู้คนที่อยู่ภายในอาคาร หรือ บริษัทนั้นๆโดยตรง… การออกแบบที่ดี จึงเป็นมากกว่าการทาสีใหม่ แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบ ให้เป็นไปในแนวทางที่ต้องการนั่นเอง