OPENING HOURS: MONDAY – SUNDAY: 10.00 AM TO 8.00 PM

info@sitename.com | 987654321

Design Makes A Better Life.

Design Makes A Better Life.

Chiang Mai Design week 2017 Crafted Life : สุนทรียภาพแห่งชีวิตร่วมสมัย

เทศกาลงานออกแบบปีนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ Crafted Life หรือ “สุนทรียภาพแห่งชีวิตร่วมสมัย”

ในความหมายของงานออกแบบ ที่พัฒนางานฝีมือของแต่ละท้องถิ่นที่มีความเฉพาะตัวแตกต่างกันไป ตามเบ้าหลอมของสภาพสังคมสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความพิถีพิถันในการใช้ชีวิตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ควบคู่ไปกับนวัตกรรมการออกแบบสมัยใหม่

นำเสนอผ่านนิทรรศการ design showcases , international projects กิจกรรมและเวิร์คชอปหลากหลายรวมทั้งตลาดนัดสินค้าดีไซน์อย่าง pop market   ซึ่งทั้งหมดนี้จัดขึ้นตามสถานที่ต่างๆ กระจายตัวทั่วเมืองเชียงใหม่ส่งเสริมให้บรรยากาศของเมืองมีชีวิตชีวา เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์  โดยเปิดงานวันแรกกันด้วยกิจกรรม Art in the City อย่าง Digicraft Life

บอกเล่าเรื่องราวศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของเมืองเชียงใหม่ในสมัยใหม่ ผ่านการฉายภาพบนพื้นผิว 3 มิติบนสถานที่จริง (Projection mapping) โดยการใช้เทคโนโลยีแสง สี เสียง มาเป็นเครื่องมือถ่ายทอดข้อมูล เพื่อให้ผู้ชมเกิดสุนทรียะ ความซาบซึ้ง และความน่าสนใจ ตลอดจนยังสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างศิลปะและพื้นที่เมืองด้วยประสบการณ์ที่แปลกใหม่

The constructions of ephemeral by Olivier Grossetête

กิจกรรมต่อกล่องกระดาษให้เป็นอาคารโดยใช้พลังจากสองแขนและสองมือ ที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจทุกเพศทุกวัยสามารถสมัครเข้าร่วมสร้างสรรค์ผลงานนี้ด้วยกัน นับว่าเป็นไฮไลท์ของานปีนี้เลยก็ว่าได้

ตัววิหารกล่องกระดาษนี้ถูกสร้างขึ้นในวันแรกของเทศกาล จัดแสดงตลอดสัปดาห์บริเวณลานหน้าประตูท่าแพ ก่อนจะถูกรื้นถอนออกไปในวันสุดท้าย โดยการเชิญชวนผู้คนมาร่วมมือกันอีกครั้ง

Design Showcases

นำเสนอผลงานออกแบบและผลิตภัณฑ์ที่แสดงถึงความเป็นไปได้ใหม่ๆในการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยนักออกแบบ ผู้ประกอบการธุรกิจ ช่างฝีมือ นักศึกษา ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ

Collective Craft

นิทรรศการที่บอกเล่านิยามของงานฝีมือ จากการสำรวจและค้นหาความหมายผ่านสิ่งของรอบๆตัวและมุมมองของ selector จากหลากหลายสาขาอาชีพ ในยุคที่กระแสงานฝีมือหวนกลับมาอีกครั้งทั้งในรูปการหาซื้อหา เรียนรู้ และลงมือทํา ตลอดจนความเคลื่อนไหวที่กําลังได้รับความสนใจจากหลายภาคส่วน

Anonymous Chair Exhibition 2017 “Craft is MAKE”

การกลับมาอีกครั้งของกลุ่มอิสรภาพที่ยังคงให้ความสนใจกับเก้าอี้นิรนามตัวเดิม แต่หยิบยกอีกหนึ่งประเด็นสำคัญอันละเอียดอ่อนของคำว่า “คราฟต์” ซึ่งแฝงอยู่ในกระบวนการผลิตและสร้างสรรค์ชิ้นงานมาเป็นใจความหลัก สื่อสารผ่านรูปลักษณ์ กระบวนการผลิต และการเดินทางของเก้าอี้นิรนามทั้ง 32 ตัว ผลงานจากศิลปิน สถาปนิก ช่างฝีมือ นักเล่าเรื่อง และนักออกแบบผลิตภัณฑ์

Pop  Market

ตลาดนัดสินค้าดีไซน์ อาหารเครื่องดื่ม ดนตรีและกิจกรรมสร้างสรรค์ที่น่าสนใจ โดยนักออกแบบรุ่นใหม่

นอกจากเทศกาลงานออกแบบ Chiang Mai Design Week ปีนี้จะตอกย้ำกระแสงานคราฟต์ งานหัตถกรรมที่กลับมาได้รับความนิยมในวงกว้าง ยังช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆในด้านการผสมผสานนวัตกรรมกับงานฝีมือเข้าด้วยกัน เพื่อเปิดทาง ขยายโอกาสเครือข่ายทางธุรกิจงานสร้างสรรค์ในอนาคต ทั้งยังสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ที่สนใจได้เห็นถึงประโยชน์และคุณค่าของงานออกแบบที่มีต่อชีวิตประจำวันมากขึ้น