จากการเพิ่มจำนวนประชากรในโลกอย่างต่อเนื่อง ทำให้คาดว่าในอนาคตอันใกล้โลกของเราจะประสบปัญหาภาวะขาดแคลนอาหารและพื้นที่ทำการเกษตร ด้วยเหตุนี้บริษัทออกแบบจากฝรั่งเศส Studio NAB จึงได้ออกแบบโครงการ SUPERFARM โดยผสมผสานการออกแบบสถาปัตยกรรมและการทำสวนแนวตั้งเข้าด้วยกัน ภายในจะมีการควบคุมสภาพแวดล้อมอย่างเข้มงวด ทั้งการวัดค่าอุณหภูมิและการไม่ใช้ยาฆ่าแมลงทุกชนิด ทั้งนี้เพื่อให้เกิดผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพสูงสำหรับผู้บริโภคอย่างแท้จริง

อาคาร 6 ชั้น เลือกพื้นที่แหล่งน้ำใกล้ตัวเมืองหรือใจกลางเมืองเป็นที่ตั้ง ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรสามารถส่งตรงไปยังคนเมืองที่มีความต้องการวัตถุดิบได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยทั้งอาคารใช้พลังงานทดแทนจากระบบโซลาร์เซลล์และกังหันลมเพื่อนำพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์มาใช้หมุนเวียนภายในอาคาร รวมไปถึงการบันทึกปริมาณน้ำที่ใช้และนำน้ำเหล่านั้นมารีไซเคิลเพื่อใช้อีกครั้งด้วย

ที่มา www.inhabitat.com

Avatar
Posted by:ekkarach laksanasamrith

สถาปนิกที่เชื่อว่า "ตัวหนังสือ" มีพลังพอๆกับ "สเปซ" และ "การเขียนหนังสือ" ก็ใช้สกิลไม่ต่างจาก "การเขียนแบบ" ใน AUTO Cad

Leave a Reply