OPENING HOURS: MONDAY – SUNDAY: 10.00 AM TO 8.00 PM

info@sitename.com | 987654321

Casa Ojalá ทางเลือกของที่อยู่อาศัยแห่งอนาคต

Casa Ojalá คือ บ้านขนาดเล็ก หรือ micro home ผลงานออกแบบล่าสุดจาก เบียทริซ โบซานนิโก้ สถาปนิกมากฝีมือจาก IB Studio ที่กำหนดจะจัดแสดงในงาน Milan Design Week ที่กำลังจะถึงนี้อีกด้วย ด้วยความพิเศษของ Casa Ojalá ที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบฟังก์ชันได้ตามสภาพแวดล้อมและความต้องการ อีกทั้งยังมีพื้นที่เพียง 300 ตารางฟุตเท่านั้น จึงทำให้บ้านไมโครหลังนี้สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย อีกทั้งรูปแบบที่ปรับได้ถึง 20 รูปแบบนั้น ยังปรับเพื่อให้สามารถอยู่อาศัยได้ในหลากหลายสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศ

โดยตัวผังของบ้านเป็นลักษณะวงกลมทำให้ลดการศูนย์เสียพื้นที่เหลี่ยมมุมโดยไม่จำเป็นไป และแทบจะไม่มีการกั้นผนังที่ไม่จำเป็นเลย เนื่องจากผู้ออกแบบต้องการเชื่อมพื้นที่ภายในและภายนอกเข้าด้วยกัน เปิดรับแสงและลมธรรมชาติเพื่อลดการใช้เครื่องปรับอากาศ นอกจากนั้นผู้ออกแบบยังคิดถึงการใช้งานในระยะยาวร่วมกับสิ่งแวดล้อมด้วยการเลือกใช้วัสดุธรรมชาติเข้ามาเป็นโครงสร้างหลัก รวมไปถึงการติดตั้งโซลาร์เซลล์และระบบรองรับน้ำฝนเพื่อเปลี่ยนมาเป็นพลังานหมุนเวียนภายใน Casa Ojalá ได้อย่างยั่งยืน

ที่มา http://www.inhabitat.com