OPENING HOURS: MONDAY – SUNDAY: 10.00 AM TO 8.00 PM

info@sitename.com | 987654321

Sheltainer ชุมชนตู้คอนเทนเนอร์ สำหรับผู้มีรายได้น้อย นักเรียนและผู้ลี้ภัยในกรุงไคโร

ผลกระทบจากสงครามในพื้นที่ตะวันออกกลางนอกจากส่งผลโดยตรงในเรื่องของเศรษฐกิจในภาพรวมแล้ว ประชากรในประเทศก็ได้รับผลโดยตรงทางกายภาพอย่างเห็นได้เช่นกัน โดยเฉพาะในเรื่องของเรื่องที่อยู่อาศัยของกรุงไคโร ประเทศอียิปต์ที่เป็นประเทศที่ต้องรับหน้าที่ดูแลผู้ลี้ภัยจากประเทศเพื่อนบ้านจำนวนมาก แต่เดิมจาก 854,100 คนเป็นมากกว่า 1.4 ล้านคนในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2559 จากปัญหาที่เกิดขึ้นทำให้ โมอาซ อาบูซาอิด, บรัสเซล โอมารา และ อาเหม็ด ฮัมหมัด กลุ่มสถาปนิกผู้ออกแบบตู้คอนเทนเนอร์สำหรับผู้อาศัย ต้องการสร้างชุมชนเพื่อผู้มีรายได้น้อย นักเรียนนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสงคราม รวมไปถึงผู้ลี้ภัยที่อาศัยอยู่ในกรุงไคโรให้ได้มีที่อยู่อาศัยที่ดีขึ้น

 

จึงเกิดเป็น Sheltainer โครงการที่อยู่อาศัยที่สร้างจากตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งทางผู้ออกแบบเองได้มองเห็นถึงศักยภาพของสัดส่วนและขนาดที่ลงตัวของตู้คอนเทนเนอร์ในการมาประยุกต์เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยได้ จึงเลือกใช้ตู้คอนเทนเนอร์ขนาดมาตรฐาน 10 ฟุต ขนาด 20 ฟุตและขนาด 40 ฟุต ตามแต่ขนาดของพื้นที่อาศัยที่ออกแบบตามผู้ใช้พื้นที่

ซึ่งในหนึ่งยูนิตจะประกอบด้วยตู้คอนเทนเนอร์แปดตู้ โดยแต่ละตู้จะถูกจัดวางล้อมรอบสนามหญ้า เพื่อให้สนามหญ้าพื้นที่ส่วนกลางสำหรับการพบปะพูดคุยกันในแต่ยูนิต และที่สำคัญที่สุดคือการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นสำหรับการอยู่อาศัย เนื่องจากสถาปนิกมองว่า ‘บ้านไม่ใช่สถานที่ แต่บ้านเป็นความรู้สึกของคนที่อาศัย’ นั่นจึงทำให้นอกจากการสร้างพื้นอยู่อาศัยในตู้คอนเทนเนอร์ให้ได้มาตรฐานแล้ว การสร้างสังคมให้กับผู้อยู่อาศัยก็เป็นสิ่งที่สำคัญไม่น้อยไปกว่ากัน

ที่มา www.archdaily.com