OPENING HOURS: MONDAY – SUNDAY: 10.00 AM TO 8.00 PM

info@sitename.com | 987654321

โครงสร้าง ดีไซน์ ความยั่งยืน : สามคำสำคัญจากงานออกแบบบูธ TOSTEM ในงานสถาปนิก ’62

แม้ “ความยั่งยืน” จะเป็นคำที่ถูกพูดถึงกันมากในช่วงสิบปีที่ผ่านมา แต่วงการสถาปนิกก็ได้พิสูจน์ให้เราเห็นว่า งานดีไซน์ยังคงเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการแก้ปัญหาด้วยการสร้างแนวทางใหม่ๆ ที่ทำให้ฟังก์ชั่นกับรูปลักษณ์เป็นเรื่องที่ไปด้วยกันได้ ประกอบกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมในโลกยุคใหม่แบบก้าวกระโดด ยิ่งทำให้งานดีไซน์ตอบรับกับความต้องการไม่เพียงแต่กับผู้บริโภค แต่ยังเป็นสิ่งที่ตามองไม่เห็น อย่างบริบททางสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรวม

เช่นเดียวกันกับบูธนิทรรศการของ TOSTEM ในงาน สถาปนิก ’62 ที่ครอบอยู่ภายใต้คอนเซ็ปต์ “กรีน อยู่ ดี” การตีความของความยั่งยืนจึงเกิดขึ้นพร้อมกับความต้องการแสดงศักยภาพของสินค้าตามข้อควรทำในการออกแบบนิทรรศการ งานออกแบบของ M Space ในครั้งนี้จึงเป็นการตอบโจทย์รอบด้านทั้งในด้านการตลาด-การสื่อสารอัตลักษณ์ของแบรนด์และผลิตภัณฑ์ งานดีไซน์-ความคิดสร้างสรรค์กับเทคนิคการก่อสร้าง และความคุ้มค่าในการใช้งานเพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและการใช้งานวัสดุ

“ใช้โครงสร้างน้อยที่สุด ลดขยะให้ได้มากที่สุด” คือแนวปฏิบัติเริ่มต้นสำหรับการออกแบบนิทรรศการนี้ โครงสร้างหลักที่แสดงให้เห็นจึงมีเพียงแค่โครงสร้างเสาไร้ผนังดีไซน์โปร่งโล่ง ที่เกิดข้อดีหลายประการ ทั้งการเปิดมุมมองให้กับสินค้าทั้งชิ้นเป็นพระเอกภายในบูธ ความโปร่งโล่งที่ทำให้พื้นที่ 108 ตารางเมตรไม่รู้สึกอึดอัดแต่อย่างใด พร้อมกับมิติทางความรู้สึกจากเงาสะท้อนของแผงกระจกที่ซ้อนทับกันไปมาขณะเดินชมงาน

ในส่วนของงานโครงสร้างนั้น เป็นส่วนที่ให้ความสำคัญอย่างละเอียด ว่าจะทำอย่างไรให้ทุกส่วนถูกหมุนเวียนกลับมาใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด จนตกผลึกมาเป็นการใช้โครงสร้างเหล็กและข้อต่อที่สะท้อนให้เห็นถึงสถาปัตยกรรมแบบญี่ปุ่น ประเทศต้นกำเนิดแบรนด์ อีกทั้งโครงสร้างเหล่านี้ยังสามารถถอดประกอบเพื่อหมุนเวียนกลับมาใช้งานได้ใหม่ เก็บรักษาทำได้ง่าย และสร้างรูปแบบของโครงสร้างครั้งใหม่ที่แตกต่างได้เสมอ สะท้อนบุคลิกของผลิตภัณฑ์ TOSTEM ที่ติดตั้งด้วยระบบ Pre-engineered จึงสามารถประกอบได้อย่างรวดเร็วแต่คงความแข็งแรง และสะท้อนความประณีตของแต่ละชิ้นงาน

ข้อต่อไม้ จึงเป็นอีกจุดที่ได้รับการออกแบบอย่างดี เพื่อให้สามารถสวมทับกับโครงสร้างได้ในทุกรูปแบบและเหลี่ยมมุม หลังจากได้รูปแบบของข้อต่อที่ต้องการแล้ว ก็ถึงเวลาของการผลิตด้วยการนำเศษแผ่นไม้เหลือในโรงงานมาประกอบกันอย่างหนาแน่นแข็งแรงด้วยวิธีการลามิเนต

ความพิเศษอีกอย่างหนึ่งคือการจัดวางผังพื้นที่บิดแกนทำองศาสอดรับพอดีกับทางเข้าของงาน อีกทั้งการบิดแกนนี้ยังสร้างผลทางความรู้สึกอื่นๆ ตามมาอีก ทั้งมุมมองที่แตกต่างตั้งแต่แรกเห็นจากนอกบูธ ทางเข้าออกของบูธที่ทำได้จากทั้ง 4 ทิศ รวมทั้งยังเป็นการสร้างสรรค์พื้นที่เปิดที่สร้างปฎิสัมพันธ์ระหว่างผู้ชมงานกับผลิตภัณฑ์

ความสนุกระหว่างการค้นคว้ายิ่งทำให้งานออกแบบสมบูรณ์ยิ่งขึ้น สมกับเป็นงานดีไซน์นิทรรศการที่จะต้องสร้างความประทับใจตั้งแต่แรกเห็น และสร้างความทรงจำที่ดีให้กับผู้เข้าชม และบูธของ TOSTEM ในครั้งนี้ก็ตอบทุกหัวข้อที่ว่ามาได้อย่างน่าสนใจ

พบสินค้าคุณภาพจาก TOSTEM ณ บูธทอสเท็ม เลขที่บูธ D101 เสา H14 ภายในงานสถาปนิก 62 ซึ่งจะจัดถึงวันอาทิตย์นี้เป็นวันสุดท้ายนะครับ