OPENING HOURS: MONDAY – SUNDAY: 10.00 AM TO 8.00 PM

info@sitename.com | 987654321

ธุรกิจที่มองจาก “ราก” ไปจนถึง “ยอด” ของต้นไม้และใช้ทุกส่วนอย่างคุ้มค่า วู้ดสมิธ โดย วนชัย กรุ๊ป

ในยุคที่เราทุกการตัดสินใจของเรา มีผลต่อโลกในระยะยาว การเลือกใช้วัสดุหนึ่งให้เกิดคุณค่าสูงสุดเท่าที่มันจะเป็นได้ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราไม่น่าจะมองข้ามไปง่ายๆ ทางเลือกมากมายเกิดขึ้นพร้อมๆกับเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้น การผลิตวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง จึงได้ก้าวข้ามข้อจำกัดหลายๆอย่างไปได้อย่างไม่น่าเชื่อ และสิ่งนี้คือหนึ่ง “หัวใจสำคัญ” ที่ วนชัย กรุ๊ป ยึดถือเป็นแนวทางในการผลิตสินค้าทดแทนไม้มาตลอดระยะเวลา 76 ปี

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ VNG ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2486 โดยเริ่มจากธุรกิจโรงเลื่อยจักร ก่อนจะพัฒนาเป็นผู้ผลิตไม้อัด Plywood และ ก้าวมาเป็นผู้ผลิตแผ่นไม้ทดแทนธรรมชาติ Wood-based Panel มีผลิตภัณฑ์หลากหลาย อาทิ แผ่นปาร์ติเกิ้ล (Particleboard) แผ่นเอ็มดีเอฟ (MDF Board) OSB แผ่นไม้พื้นสำเร็จรูป บานประตูไม้ HDF ผลิตภัณฑ์ตกแต่งผนัง ผลิตภัณฑ์ไม้พื้นและบัว และผลิตภัณฑ์ไม้พื้นบันไดและไม้ราวจับ

การใช้ทุกส่วนของต้นไม้อย่างรู้ค่า คือการคืนชีวิตให้ผืนป่า

ชื่อของ วนชัย ซึ่งหมายถึง “ชัยชนะที่รักษาป่า” คือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ในการประกอบธุรกิจ และการเป็นผู้นำในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นไม้ทดแทนไม้ธรรมชาติด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อดำรงรักษาทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ การดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลูกค้าได้รับผลประโยชน์สูงสุด อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คือธรรมาภิบาล ที่บริษัทยึดถือและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพราะในทุกขั้นตอนการผลิต จะนำทุกส่วนของต้นไม้มาใช้ แบบที่ไม่เหลือทิ้งเลย ยิ่งเป็นต้นไม้จากป่าปลูกที่ไม่ได้รบกวนธรรมชาติในผืนป่า ก็ยิ่งยืนยันได้ว่านี้คือธุรกิจที่ยั่งยืนเต็มรูปแบบ

วนชัย กรุ๊ป ยังเน้นคุณภาพสินค้าให้อยู่ในระดับกลางถึงบน และมีการผลิตสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่ม บริษัท เช่น ไม้พื้นสำเร็จรูป แผ่นไม้ปิดผิว ในด้านต้นทุน บริษัทฯ กำหนดกำลังการผลิตแต่ละสายการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการในตลาด รวมทั้งมีการนำวัสดุเหลือใช้เข้ามาเป็นวัตถุดิบ เพื่อให้เกิดการใช้วัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมปรับเปลี่ยนระบบการบริหารงานให้ทันสมัย เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจอยู่ตลอดเวลา

นอกจากจะใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยแล้ว บริษัทฯ ยังได้พัฒนาเทคนิคในการผลิตให้เหมาะสมกับวัตถุดิบที่ใช้และสภาวะอากาศของประเทศไทย มีการควบคุมการผลิตทุกขั้นตอน ตั้งแต่คุณภาพของชิ้นส่วนไม้ยางพาราที่ใช้เป็นวัตถุดิบ จนถึงการทดสอบคุณภาพของสินค้าระหว่างผลิต เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าที่ผลิตมีคุณสมบัติตามที่กำหนด ด้วยระบบการผลิตและการควบคุมคุณภาพดังกล่าว บริษัทจึงสามารถผลิตแผ่นเอ็มดีเอฟ ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานสากล ได้แก่ มาตรฐาน JIS ของญี่ปุ่น มาตรฐาน DIN ของเยอรมนี มาตรฐาน ASTM ของสหรัฐอเมริกา และมาตรฐาน BSI ของอังกฤษ ทำให้แผ่นเอ็มดีเอฟของบริษัทเป็นที่ยอมรับของตลาดต่างประเทศ

และล่าสุดกับการเปิดตัว บริษัท วนชัย วู้ดสมิธ จำกัด บริษัทย่อยของ วนชัย กรุ๊ป มีเป้าหมายในการพัฒนาตลาดการค้าปลีกและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป (Finished Products) โดยมีสำนักงานใหญ่บนพื้นที่ 3,000 ตารางเมตร ใกล้กับสะพานพระราม 7 ถนนวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ สำนักงานใหญ่ของวู้ดสมิตรได้รับการจัดตั้งให้เป็นศูนย์เรียนรู้แก่ผู้บริโภคและผู้ประกอบการ เพื่อทดสอบและเรียนรู้การใช้ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ของบริษัทฯ พร้อมกับศึกษาข้อมูลที่ช่วยปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องการอนุรักษ์ป่าไม้ และการส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ไม้ทดแทนธรรมชาติ 

วู้ดสมิตร สำนักงานใหญ่ แบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 โดมหลัก และโซนห้องสัมมนา โดยหัวข้อจัดแสดงของแต่ละโดม ดังนี้

Dome 1:  แผ่นไม้ทดแทนไม้ธรรมชาติ

เป็นโดมที่นำเสนอแผ่นไม้ทดแทนธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากจากใช้ทรัพยากรป่าไม้อย่างรู้คุณค่าและคุ้มค่า รวมถึงจัดแสดงหลากหลายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของวู้ดสมิตร

Dome 2: เล่าเรื่องไม้

เป็นโดมที่จัดแสดงข้อมูลประวัติความเป็นมาของ วนชัย และวิวัฒนาการของอุตสาหกรรมไม้ ทั้งในประเทศไทยและสากล พร้อมให้ผู้เข้าชมทำความรู้จักกับยุคการปอกไม้ในโรงเลื่อยที่มีผลิตภัณฑ์เกิดขึ้นจากไม้อัดมากมาย อาทิ เครื่องบินไม้อัด เก้าอี้ไม้อัดดัดโค้ง เรือแคนูไม้อัด เรือใบไมโครมด และแผ่นไม้แบบฟิโนลิค

Dome 3: แผ่นไม้ปิดผิว

อธิบายถึงวัสดุปิดผิวชนิดต่างๆ ของวนชัย เช่น ผิววีเนียร์ ผิวกระดาษ ผิวเมลามีน และผิว High pressure ลามิเนต พร้อมตัวอย่างสินค้าประเภทไม้บอร์ดปิดผิว และเทคนิค Direct Printing อีกทั้งยังมีศูนย์รวบรวมหนังสือเกี่ยวกับไม้และไม้ทดแทนธรรมชาติให้ผู้เข้าชมได้มาศึกษา

ผลิตภัณฑ์แผ่นไม้ทดแทนธรรมชาติที่จำหน่ายในวู้ดสมิตร

1. แผ่นเอ็มดีเอฟ (MDF Board)

แผ่นเอ็มดีเอฟจัดเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทแผ่นใยไม้อัด (Fiber board) ที่ได้จากการนำเส้นใย (Fiber) ของไม้หรือพืชที่มีเส้นใย เช่น ยูคาลิปตัส ยางพารา กระถิน มาผสมกับสารยึดเกาะ (Urea Formaldehyde Resin) แล้วจึงอัดเป็นแผ่นให้เป็นเนื้อเดียวกัน และมีความหนาแน่นสูงเท่ากันตลอดทั้งแผ่น แผ่นเอ็มดีเอฟเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงไม้ธรรมชาติ สามารถตัดตกแต่ง ตอกตะปู แต่งขอบและทาลิ้นร่องได้ ทำให้สามารถนำไปใช้งานแทนไม้ธรรมชาติได้อย่างกว้างขวางทั้งในอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง งานตกแต่ง การผลิต เครื่องใช้ในครัวเรือน เช่น พื้นบัว วงกบ ผนังห้อง ประตู ตลอดจนการผลิตเฟอร์นิเจอร์หรือส่วนประกอบของเฟอร์นิเจอร์ เช่น ตู้ เตียง เครื่องใช้สำนักงาน นอกจากนี้ แผ่นเอ็มดีเอฟ ยังถูกนำไปทำของเล่น ของชำร่วย กรอบรูป ได้อีกด้วย

2. แผ่นปาร์ติเกิ้ล (Particleboard)

แผ่นปาร์ติเกิ้ลเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากไม้ยางพาราเช่นเดียวกับแผ่นเอ็มดีเอฟ ต่างกันที่แผ่นปาร์ติเกิ้ลได้จากการนำไม้ชิ้นเล็กๆ มาอัดติดกันโดยใช้สารยึดเกาะ (Urea Formaldehyde Resin) เป็นตัวเชื่อม แผ่นปาร์ติเกิ้ลโดยทั่วไปถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างและตกแต่ง เช่น ประตู ผนัง ฝ้า พื้น การผลิตเฟอร์นิเจอร์ เช่น ตู้ เตียง โต๊ะ เครื่องใช้สำนักงาน

3. แผ่นผิวประตูลูกฟัก

แผ่นผิวประตูลูกฟักเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทแผ่นใยไม้อัด (Fiber Board) เช่นเดียวกันกับแผ่นเอ็มดีเอฟ ต่างกันที่ขบวนการอัด แผ่นผิวประตูลูกฟักสามารถอัดออกมาได้หลายรูปแบบและลวดลายตามแบบแม่พิมพ์ เพื่อนำไปผลิตต่อเป็นบานประตูลูกฟัก ที่มีลวดลายสวยงาม มีน้ำหนักพอเหมาะ สะดวกต่อการติดตั้งและดูแลรักษา

ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่จำหน่ายในวู้ดสมิตร

1. ไม้พื้นสำเร็จรูป (ไม้พื้น HDF ลามิเนต / ไม้พื้น HDF ปิดวีเนียร์)

ไม้พื้นสำเร็จรูปผลิตจาก HDF ซึ่งทนต่อแรงกดทับ เป็นพื้นไม้ที่แข็งแกร่ง มีความทนทานสูง สามารถป้องกันแมลงต่างๆและป้องกันความชื้นได้ จึงหมดปัญหาเรื่องไม้พองหรือบิดตัว สามารถทำความสะอาดได้ง่าย

2. อุปกรณ์สำหรับไม้พื้นสำเร็จรูป เช่น บัวเชิงผนัง และตัวจบไม้พื้น

3. ไม้พื้นบันไดและ ไม้ราวบันได

4. ไม้ตกแต่งผนัง

5. ประตู และ ประตูพร้อมวงกบ

  • ประตูเมลามีนพร้อมวงกบ / ประตูเมลามีนบานเรียบ / ประตูเมลามีนเซาะร่องและสลับลายเซาะร่อง / ประตูเมลามีนปิดขอบ
  • ประตูลูกฟัก HDF พร้อมวงกบ / ประตูลูกฝักทำสีรองพื้น / ประตูลูกฝักทำสีสำเร็จ
  • ประตู HDF / ประตู HDF พร้อมวงกบ / ประตู HDF ลวดลาย
  • ประตูพิมพ์ลาย
  • ประตู MDF ปิด PVC

ข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปได้ที่ www.facebook.com/vanachai.woodsmith/