OPENING HOURS: MONDAY – SUNDAY: 10.00 AM TO 8.00 PM

info@sitename.com | 987654321

ชุมชนแรกของโลก ที่สร้างด้วย 3D-printed

ปัญหาความยากจนในตะลินอเมริกาเรียกได้ว่ายืดเยื้อมานาน ไม่เพียงแต่ผู้คนจะประสบกับปัญหาทางด้านสาธารณสุข แต่การขาดบ้านพักอาศัยที่ถูกสุขลักษณะและตอบโจทย์การใช้งานก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่สะสมมานานเช่นกัน ด้วยตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวทำให้นักออกแบบ Yves Béhar ผู้ก่อตั้งสตูดิโอออกแบบ Fuseproject ได้ตัดสินใจจะสร้างที่อยู่อาศัยจาก 3D-printed ขึ้นเป็นครั้งแรก ร่วมกับ New Story องค์กรไม่แสวงผลกำไรที่อุทิศตนเพื่อการหาทางออกให้กับคนเร่ร่อน และ บริษัท ICON บริษัทด้านเทคโนโลยีการสร้างบ้านเพื่อสร้างที่อยู่อาศัยราคาไม่แพงและมีคุณภาพสูงในราคาที่ต่ำกว่า 200 ดอลลาร์ต่อเดือน โดยมีกลุ่มเป้าหมายแรก คือ ชุมชนเกษตรกรรมที่ยากจนในละตินอเมริกา

ในเบื้องต้นทางด้านผู้ออกแบบได้ลงพื้นที่เพื่อพูดคุยกับคนในพื้นที่โดยตรง เพื่อวิเคราะห์ความต้องการ รวมไปถึงการพัฒนารูปแบบบ้านเพื่อให้เหมาะสมกับการอยู่อาศัยมากที่สุด ก่อนจัดรูปแบบของชุมชนจาก 3D-printed โดยแบบบ้านแบบแรกจะมีขนาด 120 ตารางเมตร และมีพื้นที่ใช้สอย 55 ตารางเมตร และกำลังพัฒนาขนาดต่างๆ เพื่อความเหมาะสมในลำดับต่อไป ซึ่งนอกจากขนาดบ้านจะสำคัญแล้ว นักออกแบบยังคำนึงถึงอายุการใช้งานของบ้านในระยะยาวด้วยเช่นกัน ทั้งเรื่องของการเลือกวัสดุที่คงทน แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมีการถ่ายเทอากาศ ความร้อนและความชื้นตามลักษณะภูมิอากาศของละตินอเมริกาได้ดี เสริมด้วยการยื่นหลังคาบริเวณหน้าบ้านมากกว่าปกติเพื่อกันฝนตก ไปจนถึงความแข็งแรงของโครงสร้างที่ผู้ออกแบบนั้นออกแบบเผื่อเหตุการณ์แผ่นดินไหวไว้ในระดับหนึ่งด้วย

ที่มา www.dezeen.com