OPENING HOURS: MONDAY – SUNDAY: 10.00 AM TO 8.00 PM

info@sitename.com | 987654321

Iceberg Babies in The Arctic คืนชีวิตให้อาร์กติกด้วยแผ่นน้ำแข็งหกเหลี่ยมฝีมือมนุษย์

The Arctic หรือ มหาสมุทรอาร์กติกที่มีขอบเขตอันกว้างขวางกินอาณาเขตถึง 14,056,000 กม² เมื่อก่อนเราคงจินตนาการถึงดินแดนที่มีแต่ขาวของหิมะไกลสุดสายตา แต่ปัจจุบัน ‘ปัญหาโลกร้อน’ ได้สร้างผลกระทบอย่างรุนแรงโดยตรงกับดินแดนน้ำแข็งแห่งนี้ เห็นได้ชัดการการที่มีมวลน้ำเพิ่มขึ้นมหาศาลอย่างต่อเนื่องจากการละลายขอน้ำแข็ง

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ถือเป็นปัญหาระดับโลกที่ทุกฝ่ายต่างต้องร่วมมือแก้ไขปัญหา ไม่เว้นแวดวงนักออกแบบอย่าง Faris Rajak Kotahatuhaha สถาปนิกจากประเทศอินโดนีเซีย ได้นำเสนอการนำน้ำทะเลมาแช่แข็งเพื่อสร้างภูเขาน้ำแข็งขึ้นมาอีกครั้ง โดยออกแบบเรือให้มีลักษณะคล้ายเรือดำน้ำเพื่อที่จะสามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวนของอาร์กติกได้

ทีมงานของ Kotahatuhaha ได้ออกเดินทางเพื่อสร้างโมเดลต้นแบบสำหรับ “re-iceberg-isation” โดยการแช่แข็งน้ำทะเลให้กลายเป็นก้อนน้ำแข็งหกเหลี่ยมที่รวมตัวกันเพื่อก่อตัวเป็นน้ำแข็งใหม่ โดยมีเป้าหมายหลักอย่างการการฟื้นฟูระบบนิเวศขั้วโลกซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อความสมดุลของภูมิอากาศโลก โดยขั้นตอนดังกล่าวจะเริ่มต้นจากการที่น้ำทะเลจะถูกรวบรวมในถังหกเหลี่ยมและแช่แข็งเอาไว้ เมื่อน้ำทะเลถูกแช่แข็งแล้ว เรือก็จะจมลงใต้น้ำอีกครั้ง แล้วปล่อยให้ทิ้งไว้ที่ “Iceberg Babies” ปริมาตร 2,027 ลูกบาศก์เมตร ค่อยๆ ก่อตัวเป็นน้ำแข็งขนาดใหญ่ และคงคืนความสมดุลกลับคืนสู่อาร์กติกอีกครั้งหนึ่ง

ที่มา www.sciencealert.com