OPENING HOURS: MONDAY – SUNDAY: 10.00 AM TO 8.00 PM

info@sitename.com | 987654321

Design Makes A Better Life.

Design Makes A Better Life.

ติดตั้งวงกบระบบไหน? เหมาะกับบ้านคุณมากที่สุด

สำหรับ ‘วงกบประตู-หน้าต่าง’ เปรียบได้กับหน้าตาของบ้าน เพราะเป็นส่วนที่กำหนดความงามทั้งเรื่องของเส้นสายและขนาดของช่องเปิด รวมไปถึงเรื่องความปลอดภัยในเวลาเดียวกัน
เนื่องจากหากทำการติดตั้งวงกบไม่ได้มาตรฐานหรือเลือกใช้วัสดุที่ไม่มีคุณภาพแล้วก็สามารถส่งผลทำให้บ้านเกิดรอยร้าวได้ในอนาคต

ซึ่งนอกเหนือจากวงกบที่มีคุณภาพแล้ว ระบบการติดตั้งวงกบเพื่อให้เหมาะกับบ้านก็เป็นสิ่งที่ต้องใส่ใจไม่น้อย โดยสำหรับการติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่างในปัจจุบันนั้นนิยมใช้กัน 2 ระบบ ได้แก่ ระบบแห้งและระบบเปียก ซึ่งแต่ละระบบจะมีข้อดีข้อเสียต่างกัน ขึ้นอยู่กับความต้องการและประเภทของวงกบที่จะใช้เป็นหลัก

ระบบเปียก

เป็นระบบแบบดั้งเดิมที่มักใช้กับงานก่ออิฐฉาบปูนแบบทั่วไป และช่างก่อสร้างมีความคุ้นเคยสูง ซึ่งในขั้นตอนการติดตั้งนั้นจำเป็นต้องให้ประตู-หน้าต่างทุกบานจะต้องมีเสาเอ็นและทับหลังโดยรอบ เพื่อให้ตัววงกบยืดติดกับผนังได้อย่างมั่นคง ไม่เกิดการแตกร้าว แต่การติดตั้งวงกบแบบระบบเปียกนั้นไม่ได้เหมาะกับวงกบทุกชนิด โดยทั่วไปนิยมใช้กับวงกบไม้ที่ทำมาจากไม้เนื้อแข็งอย่างไม้สัก ไม้ตะเคียน ไม้แดงและไม้มะค่า วงกบไม้ทั่วไปใช้ขนาด 2” x 4” ส่วนวงกบห้องน้ำจะใช้ขนาด 2”x 5” ซึ่งนอกจากระบบเปียกจะเหมาะกับวงกบไม้แล้วยังสามารถใช้ได้กับวงกบ UPVC และไม้เทียมได้เช่นกัน

ขั้นตอนการติดตั้งวงกบแบบระบบเปียก

– กำหนดระยะยึดสกรู
– นำวงกบประตู-หน้าต่างที่ประกอบแล้วมาเจาะด้านหลังวงกบด้วยสว่านไฟฟ้า แล้วยึดด้วยสกรูปล่อยแฉกแบน
– นำวงกบที่ยึดสกรูแล้วมาตั้งบริเวณที่ติดตั้ง ตรวจสอบระดับทั้งแนวดิ่งและแนวราบให้เรียบร้อย
– เว้นช่องรอบๆ ระหว่างวงกบกับผนังขนาด 10 ซม. และใช้ลวดมัดไม้ยึดด้านในให้แน่นกับวงกบ
– ยึดไม้แบบก่อสร้างเข้ากับวงกบแล้วพันเข้ากับเหล็กเสาเอ็น
– เทคอนกรีตให้เต็มแบบหล่อทับหลังวงกบและรอปูนแห้งตัวถอดไม้ค้ำยันและไม้ยึดด้านในออก
– ได้วงกบประตูที่พร้อมติดบานประตู-หน้าต่างตามที่ต้องการ

ระบบแห้ง

การติดตั้งวงกบระบบแห้งเป็นที่นิยมมากในปัจจุบันเนื่องจากช่วยในเรื่องของการประหยัดเวลาและงบประมาณหน้างานไปได้มาก โดยมากใช้กับชุดประตู-หน้าต่างสำเร็จมาจากโรงงาน ทำให้งานได้มาตรฐานและคุณภาพในการก่อสร้างได้อย่างดี อีกทั้งงานยังสะอาดเรียบร้อยเนื่องจากไม่ต้องเปรอะเปื้อนจากน้ำปูน ซึ่งการติดตั้งแบบระบบแห้งสามารถติดตั้งกับผนังได้ทั้งแบบก่ออิฐฉาบปูนและผนังโครงคร่าวไม้

ขั้นตอนการติดตั้งวงกบแบบระบบแห้ง

– เตรียมช่องเปิดประตู-หน้าต่างให้พร้อม
– ประกอบด้วยชุดประตูที่ประกอบเข้ากับวงกบแล้วพร้อมด้วยคิ้วปะ (Architrave)
– ตรวจสอบความเรียบร้อยของช่องเปิดทั้งในแนวราบและแนวดิ่ง และนำวงกบมาทาบกับช่องเปิดดูความพอดี
– นำชุดประตูและวงกบเข้าช่องเปิดปูนเพื่อกำหนดตำแหน่งยึดสกรู
– ใช้สว่านเจาะรูเพื่อใส่พุก
– วัดระดับดิ่งและฉากชุดประตู ยิงสกรูเพื่อยึดวงกบ หลังจากนั้นตรวจสอบระดับดิ่งและฉากชุดประตู
– เก็บรอยต่อระหว่างวงกบกับผนังด้วยกาวยาแนว และโป๊วปิดรอยเจาะสกรูบนวงกบด้วยกาวไฟเบอร์เอนกประสงค
– ได้วงกบประตูที่พร้อมติดบานประตู-หน้าต่างตามที่ต้องการ

สรุป

ระบบเปียก เหมาะสำหรับบ้านที่ต้องการติดตั้งวงกบไม้ อาจต้องใช้ช่างที่ชำนาญและมีเวลาติดตั้งและขั้นตอนที่ยุ่งยาก

ระบบแห้ง เหมาะสำหรับโครงการบ้านจัดสรรที่ต้องการใช้เวลาก่อสร้างและติดตั้งรวดเร็วและได้มาตรฐาน สามารถใช้ได้กับวงกบ UPVC เหล็ก ไม้เทียมและอลูมิเนียมได้เป็นอย่างดี

ขอบคุณข้อมูลจาก www.tostemthailand.com