OPENING HOURS: MONDAY – SUNDAY: 10.00 AM TO 8.00 PM

info@sitename.com | 987654321

Design Makes A Better Life.

Design Makes A Better Life.

VERSO International School โรงเรียนที่เชื่อว่า “การออกแบบโรงเรียนที่ดี ช่วยเพิ่มการเรียนรู้ให้เด็ก”

โรงเรียนนานาชาติเวอร์โซเผยความคืบหน้าให้เหล่านักเรียนและผู้ปกครองได้ตื่นเต้นไปพร้อมๆ กัน ก่อนเปิดภาคการศึกษาแรกในเดือนสิงหาคม 2563 นี้ กับโรงเรียนแห่งอนาคต ที่ได้รับการออกแบบ โดยทีมดีไซน์เนอร์ระดับโลก จากประเทศสหรัฐอเมริกา อย่างบริษัท IDEO พร้อมกับการออกแบบหลักสูตรที่ทันสมัยจากทีม Learning Designer ที่จะรวมพลังสร้างสรรค์เพื่อออกแบบโรงเรียนแห่งนี้ให้เป็นสถานที่ที่นักเรียนจะได้ค้นพบและเรียนรู้ตัวตนของตัวเอง

โรงเรียนคืออะไร ?

เพราะเหตุใดโรงเรียนในปัจจุบันถึงทำลายความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆ ? ” เพราะความสงสัยและการตั้งคำถามจะนำไปสู่คำตอบและแนวทางการออกแบบแก้ไขปัญหาที่ดี VERSO International School จึงเป็นโรงเรียนที่สร้างอัตลักษณ์ของตนเองด้วยการ “ตั้งคำถาม?” ที่จะนำไปสู่การออกแบบการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ผ่านการเรียนรู้บนพื้นฐานของ “ความอยากรู้อยากเห็น” เช่นเดียวกับอัตลักษณ์ของโรงเรียน โดยไม่ปิดกั้นคำถามและส่งมอบอิสระทางความคิดให้กับเด็กๆ ซึ่งแน่นอนว่าการไม่ปิดกั้นความคิดของเด็ก ก็จะส่งผลให้เด็กสามารถจินตนาการไปได้ไกลและกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างน่าทึ่ง

“โรงเรียนในมุมมองของเวอร์โซ คือ สถานที่ที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพของเด็กๆ ด้วยการเรียนรู้ผ่านสิ่งที่พวกเขาสนใจ และเอื้อต่อการค้นคว้าเพื่อหาคำตอบในสิ่งที่พวกเขาสงสัยใคร่รู้ มร.คาเมรอน ฟ็อกซ์ หัวหน้าผู้บริหารโรงเรียนนานาชาติเวอร์โซ กล่าว

ออกแบบอย่างไร ?

ทุกอย่างภายในโรงเรียนเวอร์โซ ล้วนแล้วแต่ออกแบบขึ้นอย่างพิถีพิถันภายใต้วัตถุประสงค์ที่ต้องการรองรับประสบการณ์การเรียนรู้และส่งเสริมจินตนาการของเด็กทั้งสิ้น อย่างสถาปัตยกรรมของตัวอาคารที่ออกแบบให้มีการเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่กับคน ด้วยการออกแบบให้เป็นทรงกลมหรือ ลูป (Loop) ที่ช่วยให้อากาศถ่ายเทได้ดีและสร้างความรู้สึกที่เชื่อมโยงระหว่างกันในทุกส่วนของพื้นที่ ตลอดจนก่อให้เกิดการลื่นไหลในการดำเนินกิจกรรมของเด็ก และเอื้อให้เกิดการทำงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดความรู้และไอเดียใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องไม่รู้จบ

รวมถึง การออกแบบการเรียนรู้ หรือ Learning Design ที่นอกเหนือจากหลักวิชาการแล้ว นักเรียนของเวอร์โซจะได้เรียนรู้ในรูปแบบสหวิทยาการ ที่เน้นทำกิจกรรมและโครงการเป็นกลุ่มประกอบด้วยสมาชิกที่หลากหลายวัย ซึ่งการเรียนและกิจกรรมในแต่ละวันจะถูกจัดสรรอย่างลงตัวเพื่อให้นักเรียนได้ปรึกษาและทำงานร่วมกับ Learning Designer หรือนักออกแบบร่วมกับเด็กที่ไม่ใช่แค่ครู

Better way use space

นอกจากการออกแบบที่ยึด Facility ต่างๆ อย่างครบครันแล้ว สเปซภายในอาคารก็ยังถูกออกแบบให้เป็น Free design สามารถปรับพื้นที่การใช้งานได้ตามความเหมาะสม เช่น ส่วนของห้องเรียนที่มีประตูกั้นห้องเป็นบานเฟี้ยมกระจกขนาดใหญ่สามารถขยายพื้นที่ห้องเรียนให้ดูโล่งและใช้งานพื้นที่ได้อย่างเต็มพิกัด หรืออาจสื่อได้อีกนัยว่า การเรียนรู้ ไม่ได้อยู่เพียงแค่ในห้องเรียน

เพราะทุกพื้นที่คือโรงเรียน และ VERSO International School คือโรงเรียนที่มีความเชื่อหลัก 3 ประการ ได้แก่ นักเรียนของเวอร์โซจะต้องรู้จักตัวตนและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตัวเอง, จะต้องรู้จักวิธีการมีส่วนร่วมกับสิ่งรอบตัว, และนักเรียนจะประสบความสำเร็จได้เมื่อมีความมั่นใจในการกำหนดเส้นทางชีวิตของตัวเอง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงเรียนนานาชาติเวอร์โซ สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ https://www.verso.school หรือติดต่อทางอีเมล admissions@verso.school