บ้าน เรือน เมือง : กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์

ประเทศมาเลเซียเป็นประเทศหนึ่งที่มีแนวทางงานออกแบบและศิลปะที่น่าสนใจขึ้นทุกที โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองหลวงอย่างกรุงกัวลาลัมเปอร์ งานออกแบบที่ดีและน่าสนใจเกิดขึ้นทั่วทุกที่ของเมือง

Continue reading “บ้าน เรือน เมือง : กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย”