อิเกียชวนแต่งบ้านสไตล์คนรุ่นใหม่หัวใจสีเขียว

ปัจจุบันประชากรโลกเพิ่มขึ้นเป็น 7 พันล้านคนแล้ว ส่งผลให้ทรัพยากรเริ่มขาดแคลน สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงเริ่มเข้าสู่ภาวะวิกฤติ โลกสูญเสียพื้นที่ป่าไป 50%

Continue reading “อิเกียชวนแต่งบ้านสไตล์คนรุ่นใหม่หัวใจสีเขียว”

IKEA PS 2017 อีเกียเหมือนเดิมที่เพิ่มเติมคือความคูล

โจทย์หลักในการออกแบบของอิเกีย คือการออกแบบสำหรับผู้คนทั่วไป จึงมุ่งเน้นไปที่เทรนด์ระดับโลก (Macro Trend) หรือเป็นแนวโน้มความต้องการของคนส่วนใหญ่

Continue reading “IKEA PS 2017 อีเกียเหมือนเดิมที่เพิ่มเติมคือความคูล”