การขยายตัวการค้ารูปแบบใหม่… Community Mall คืออะไร ทำไมฮิต?

“Whoever said money doesn’t buy happiness didn’t know where to shop! “

” คนที่บอกว่าเงินซื้อความสุขไม่ได้นะ คงเพราะเค้าไม่รู้จักแหล่งชอปปิ้งต่างหากละ ! ”

Continue reading “การขยายตัวการค้ารูปแบบใหม่… Community Mall คืออะไร ทำไมฮิต?”