Tag: คุณรักศักดิ์ สุคนธะตามร์

Q&A

Q&A with Architect : สถาปัตยกรรมที่ดี… ในมุมมองของคุณรักศักดิ์แห่ง Green Dwell

บ่ายวันสบายๆ ผมได้พบกับพี่แตน รักศักดิ์ สุคนธะตามร์ แห่ง Green Dwell อีกครั้ง เหมือนกับครั้งก่อนๆ พี่แตนมักให้แง่มุมดีๆเรื่องการออกแบบกับเราเสมอ…