Yuanyang Express We+ พื้นที่ทำงานตามความยืดหยุ่น

กระแสการทำงานในพื้นที่ส่วนร่วมแบบ  coworking space ที่กำเนิดมากจากประเทศพญาอินทรี  กำลังแผ่ขยายแบบคูณทวีออกมาสู่ทวีปอื่นๆ บนแผนที่โลก ไม้เว้นแม้ในแดนมังกรก็เปิดรับวัฒนธรรมรูปแบบใหม่นี้ด้วยเช่นกัน 

Continue reading “Yuanyang Express We+ พื้นที่ทำงานตามความยืดหยุ่น”