สถาปัตยกรรมสารเลว กับมุมมองที่แตกต่างของคุณฉัตรพงษ์ ชื่นฤดีมล แห่ง CHAT Architects

ตลาด สลัม หรือบ้านคนงานก่อสร้าง ดูจะเป็นสถาปัตยกรรมที่ไม่น่าพิสมัย แต่กลับซ้อนเร้นด้วยความงามและการออกแบบที่น่าสนใจอยู่ไม่น้อย

Continue reading “สถาปัตยกรรมสารเลว กับมุมมองที่แตกต่างของคุณฉัตรพงษ์ ชื่นฤดีมล แห่ง CHAT Architects”

ว่าด้วยเรื่องความสัมพันธ์ รั้ว และบริบทที่มีชีวิตของ ฉัตรพงษ์ ชื่นฤดีมล

อีกมุมหนึ่งของการออกแบบ การได้มาซึ่งคำตอบหนึ่ง จำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องเกิดจากการสังเกตุ ทดลอง และที่สำคัญ ต้องมีเรื่องของ “ความรู้สึก”

Continue reading “ว่าด้วยเรื่องความสัมพันธ์ รั้ว และบริบทที่มีชีวิตของ ฉัตรพงษ์ ชื่นฤดีมล”