โลกแห่งการเรียนรู้เริ่มต้นที่บ้าน แต่งบ้านให้คุณหนูๆด้วย IKEA

เพราะ “โลกแห่งการเรียนรู้เริ่มต้นที่บ้าน” คุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่จึงให้ความสำคัญกับการสร้างพัฒนาการที่สมบูรณ์ให้แก่ลูกน้อยตั้งแต่ที่บ้าน ด้วยการเสริมทักษะทั้งเรื่องเรียนและเล่น

Continue reading “โลกแห่งการเรียนรู้เริ่มต้นที่บ้าน แต่งบ้านให้คุณหนูๆด้วย IKEA”