Pavilion of the origin…จุดพักชาร์จพลังด้วยออกซิเจนสีเขียว

หากบ้านเปรียบเสมือนร่างกายของเรา สวนสีเขียวที่เต็มไปด้วยพรรณไม้นานาชนิดคงเปรียบได้กับปอดของร่างกายที่คอยเติมอากาศดีดีให้เราใช้หายใจ

Continue reading “Pavilion of the origin…จุดพักชาร์จพลังด้วยออกซิเจนสีเขียว”