THE TINY HOME บ้านขนาดเล็กที่เกิดจากการพับใบไม้

เป็นอีกหนึ่งโจทย์ที่สุดแสนท้าทายสำหรับผู้ออกแบบจาก Liberte Tiny Houses ที่วันหนึ่งมีลูกค้าเดินเข้ามาที่ออฟฟิศพร้อมกับบอกว่า ‘ต้องการบ้านขนาดเล็กที่สามารถเคลื่อนที่ได้

Read More

บ้านเล็กติดล้อ สำหรับคน(ชอบ)เดินทาง

มันคือบ้านหลังเล็กติดล้อที่หลายคนใฝ่ฝัน แต่สำหรับบางคนมันคือความจำเป็น เช่นเดียวกับ จูลี่ โอลสัน เจ้าของบ้านซึ่งมีอาชีพเป็นคุณครูฝึกสอนสุนัขซึ่งต้องออกเดินทางอยู่ตลอดเวลา

Read More