เปลี่ยนความรู้สึกการทำงานห้องนักบิน สู่การส่งมอบสัมผัสธรรมชาติภายใต้กรอบความเท่ของบ้าน V60

Location : วิภาวดี 60 หลักสี่ กรุงเทพฯ Gross Built Area : 450 ตารางเมตร Owner : กฤษณ์ สินธวานนท์  และ ภัทร์วลัย ชาญเชี่ยว

Read More