Tag: บ้านอยู่สบาย

DESIGN HOUSE

สัดส่วนความเป็นส่วนตัว ในพื้นที่แห่งการพักอาศัย

บ้านเรียบง่ายสีขาวซึ่งมีการจัดวางฟังก์ชันได้อย่างลงตัวภายใต้พื้นที่จำกัด พร้อมทั้งนำธรรมชาติเข้าสู่ตัวบ้านด้วยโถงทางเดินรูปเครื่องหมายบวกและ Façade ที่โค้งหลบต้นมะม่วงต้นใหญ่ 

DESIGN HOUSE

PA House บ้านที่บริบทเป็นผู้ช่วยออกแบบ

PA House บ้านที่เลือกเปิดและปิดอย่างมีเหตุผล เพื่อสร้างพื้นที่ส่วนตัวให้กับผู้พักอาศัย โดยมีองค์ประกอบของการมองเห็นและความรู้สึก ที่ช่วยเติมเต็มชีวิตครอบครัวให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น