TRANSIT NO. 8 เปลี่ยนความหลงใหลในการเดินทาง ให้เป็นงานสถาปัตยกรรม

‘คาเฟ่ใกล้สนามบินเชียงใหม่ ที่ใช้ประโยชน์จากตำแหน่งที่ตั้งและดึงเอาบรรยากาศที่ทุกคนคุ้นเคยระหว่างการเดินทางมาเป็นจุดเริ่มต้นในการออกแบบ’

Read More

ณ จุดสมดุลของความแตกต่าง THE BARISTRO AT PING RIVER

‘สถาปัตยกรรม ที่สร้างขึ้นบนจุดร่วมที่พอดีของความเนี้ยบและความหยาบแห่งสัจจะวัสดุ’ Location : เมือง , เชียงใหม่ Owner : คุณ ธนิต  สุวณีชย์ Architect : Mitr Architects / วรรัตน์  รัตนตรัย – พีระพงษ์  พรมชาติ –เกรียงไกร  กันนิกา

Read More

BREWING ROOM คาเฟอีนดูซอฟต์เมื่อเป็นสีพาสเทล

‘ร้านกาแฟที่ทำให้คาเฟอีนอ่อนโยนขึ้น ด้วยสีพาสเทลที่ลอยคลุ้งอยู่ในบรรยากาศ’ Location : 145 chareanmuang  Amphoe Muang Chiang Mai, Chiang Mai, Thailand 50000 Owner : คุณเล็กและคุณศิลป์

Read More