เมื่อโต๊ะแปลงกาย กลายเป็นเตียง

Multi-Functional Design Transforms Desk Into Bed : เมื่อโต๊ะแปลงกาย กลายเป็นเตียง เป็นทั้งเตียง และโต๊ะ? เฟอร์นิเจอร์ปรับเปลี่ยนได้ชิ้นนี้ออกแบบโดยดีไซเนอร์ Mira Schröder ซึ่งแก้ปัญหาพื้นฐานเรื่องของการมีพื้นที่น้อยได้อย่างสวยงาม

Read More