Tag: เวียดนาม

ARCHITECTURE DESIGN

“ชีวิตสาธารณะแห่งฮานอย” การเติบโตของเมืองกับชีวิตสาธารณะที่เปลี่ยนไปของคนเวียดนาม

ประเทศเวียดนามเป็นหนึ่งในประเทศเพื่อนบ้าน ที่มีความถนัดในการออกแบบพื้นที่ขนาดเล็กโดยเฉพาะตึกแถว เนื่องจากจำนวนประชากรที่มากกว่าประเทศไทยถึง 30 ล้านคน แต่พื้นที่น้อยกว่าประเทศไทยถึง 3 แสนตารางกิโลเมตร

DESIGN

“ต้นไม้ลายตาราง” กับอาคารประหยัดพลังงานบนพื้นที่สีเขียว

“อาคารการเรียนรู้หลังใหม่ที่จะกลายเป็นสัญลักษณ์สำคัญ ช่วยกำหนดทิศทางการพัฒนาสู่บทบาทมหาวิทยาลัยสีเขียวต้นแบบของประเทศได้ในอนาคต”  สถาปนิกกล่าว