ความท้าทายใหม่ ในนิยามของคำว่าบ้าน La Casa de Los Vientos

ความต้องการของเจ้าของบ้าน อาจทำให้ดีไซเนอร์หลายคนต้องหนักใจ ถ้าเปลี่ยนมุมมองใหม่ โจทย์ที่ได้รับไม่ใช่ ‘ข้อจำกัด’ แต่

Read More

ความสุข ของการ “อยู่บ้าน” ออกแบบโดย อิศราศิลป์ สถาปัตย์

ความสุข สงบ ผ่อนคลาย ในพื้นที่เปิดโล่งส่วนตัว เป็นจุดตั้งต้นของงานออกแบบบ้านสำหรับผู้อาวุโสวัยเกษียณหลังนี้

Read More

Patio House บ้านน่าอยู่สีขาวในประเทศอิสราเอล

ใครว่าประเทศที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายอย่างอิสราเอลจะไม่มีสถานที่ที่สวยงาม ตัวอย่างหนึ่งคือบ้านหลังนี้ซึ่งมีชื่อว่า Patio House ออกแบบโดย  Henkin Shavit Architecture & Design

Read More