Tin Home Toy บ้านเหล็กโมเดิร์นสไตล์เมืองร้อน

Tin Home Toy  บ้านเหล็กโมเดิร์นสไตล์เมืองร้อน

Owner :  คุณสุรัฐชัย และคุณนุตร์ เชนยะวณิช

Architect : คุณนุตร์ เชนยะวณิช และคุณจิรายุทธ  ชัยจำรูญผล

Continue reading “Tin Home Toy บ้านเหล็กโมเดิร์นสไตล์เมืองร้อน”

Modern Tropical ร่วมสมัยสไตล์เขตร้อน

เอกลักษณ์สำคัญของ การออกแบบ Modern Tropical คือ การสร้างสเปซที่โปร่งโล่งขนาดใหญ่ด้วยเส้นสายการออกแบบที่เรียบง่าย คำนึงถึงสภาพอากาศ และภูมิประเทศเป็นปัจจัยหลัก

Continue reading “Modern Tropical ร่วมสมัยสไตล์เขตร้อน”