INNOVATIVE TILES นวัตกรรมใหม่ของกระเบื้องที่ใส่ใจความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัย

ความปลอดภัยคงเป็นปัจจัยแรกๆ ที่ทุกคนมักคำนึงถึงในการออกแบบบ้าน  ซึ่งสถานที่ที่เราคิดว่าปลอดภัยที่สุดอย่างบ้านก็ยังเกิดอุบัติเหตุที่เราไม่คาดคิดได้มากมาย ยิ่งบ้านที่มีผู้อยู่อาศัยเป็นวัยชรา

Continue reading “INNOVATIVE TILES นวัตกรรมใหม่ของกระเบื้องที่ใส่ใจความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัย”