โรงเรียนไร้กำแพง ที่มีธรรมชาติเป็นคุณครูพิเศษช่วยสอน

เมื่อการเรียนรู้ของเด็กๆ ไม่ได้จำกัดเพียงแค่ภายในห้องเรียนอีกต่อไป แต่กลับเป็นทุกสถานที่ ที่เด็กๆได้ใช้ชีวิตในแต่ละวัน

Continue reading “โรงเรียนไร้กำแพง ที่มีธรรมชาติเป็นคุณครูพิเศษช่วยสอน”

Architecture of Perception ก้อนความรู้สึกจากสิ่งที่เรียกว่าสถาปัตยกรรม

หากมีคนถามว่า “หิน” หนัก 10 กิโลกรัม กับ “ทองคำ” หนัก 10 กิโลกรัม อะไรมีมูลค่ามากกว่ากัน…

Continue reading “Architecture of Perception ก้อนความรู้สึกจากสิ่งที่เรียกว่าสถาปัตยกรรม”