Tag: Color-Communication

DTALK

สีสันในสถาปัตยกรรม กับความรู้สึกของมนุษย์

“ การศึกษาเรื่องโทนสีเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับหลักการจิตวิทยาและวิทยาศาสตร์ เพราะทุกเฉดสีล้วนส่งผลต่อความรู้สึกของมนุษย์ ”