H House บ้านที่ต้อนรับสภาพอากาศในเขตร้อนชื้น และงานศิลปะที่สถาปัตยกรรมและธรรมชาติร่วมกันสรรสร้าง

บ้านสไตล์เวียดนามที่เปิดใจต้อนรับธรรมชาติในเขตร้อนชื้นอย่างเป็นมิตร H House Location: โฮจิมินห์, เวียดนาม Architect: VACO Design

Read More