6 INNOVATIVE SOLUTIONS TO DESIGN YOUR OWN WORKFLOW HP DesignJet T130 / T530

DESIGN YOUR OWN WORKFLOW เพราะไอเดียที่สร้างสรรค์และการทำงานที่ลื่นไหลของสถาปนิกและนักออกแบบจะเกิดขึ้นได้จริงต้องอาศัยอุปกรณ์ที่ดีและทำงานได้อย่างสมบูรณ์

Continue reading “6 INNOVATIVE SOLUTIONS TO DESIGN YOUR OWN WORKFLOW HP DesignJet T130 / T530”

ยิ่ง Work ยิ่ง Flow HP DesignJet T130/T530 เครื่องพิมพ์คู่ใจสำหรับกลุ่มสถาปนิกและนักออกแบบ

สำหรับกลุ่มคนที่ทำงานด้านการออกแบบ ทั้งสถาปนิก มันฑณากร หรือแม้แต่วิศวกรเองที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์แบบ ของที่ขาดไม่ได้เลยในการทำงานคือ เครื่องพิมพ์สิ่งของสำคัญที่คุ้นเคยเหมือนดั่งเพื่อนคู่ใจและจะดีแค่ไหนที่คุณไม่ต้องไปต่อคิวพิมพ์แบบขนาด A1 ที่ร้านแถวบ้าน งานเสร็จเมื่อไหร่ก็พิมพ์ได้เลย

Continue reading “ยิ่ง Work ยิ่ง Flow HP DesignJet T130/T530 เครื่องพิมพ์คู่ใจสำหรับกลุ่มสถาปนิกและนักออกแบบ”