Herzog & de Meuron สถาปนิกที่ใช้ ‘สถาปัตยกรรม’ สื่อสารแทน ‘คำพูด’

สถาปัตยกรรมไม่สามารถสื่อสารออกมาด้วยคำพูด แต่สามารถสร้างประสบการณ์ให้กับผู้ใช้งานได้

Continue reading “Herzog & de Meuron สถาปนิกที่ใช้ ‘สถาปัตยกรรม’ สื่อสารแทน ‘คำพูด’”

Herzog & de Meuron ชนะการประกวดแบบ Berlin’s Museum of the 20th Century

จากบริษัทสถาปนิกกว่า 40 แห่งที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายของการประกวดแบบสำหรับ Museum of the 20th Century

Continue reading “Herzog & de Meuron ชนะการประกวดแบบ Berlin’s Museum of the 20th Century”