Mrs.Pound กับความลับหลังร้านแสตมป์

สถานที่ธรรมดาที่ซ่อนเรื่องราวความรักแบบลับๆเอาไว้มากมาย ฉากหน้าเป็นร้านขายแสตมป์แต่ฉากหลังกลับเป็นร้านขายเหล้า

Continue reading “Mrs.Pound กับความลับหลังร้านแสตมป์”

HONGKONG IN THE EYES # 01 พื้นที่ส่วนร่วม

_MG_1907

บทที่ 1 พื้นที่ส่วนร่วม
ภาพแรกที่เห็นฮ่องกง ค่อนข้างต่างจากภาพที่ผมจินตนาการไว้ จากที่เคยคิดว่าฮ่องกงคือประเทศจีนและเหมือนๆกับประเทศจีน แต่ความเป็นจริงนั้นต่างกัน เพราะฮ่องกงเคยเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษมาหลายร้อยปี(ปัจจุบันเป็นของจีนหลายปีแล้ว) และได้วางโครงสร้างสังคมวัฒนธรรมได้ดีตลอดมา จากภาพที่เคยเห็นในอินเทอเน็ต ผมคิดว่ายังไงบ้านเราก็น่าอยู่กว่า…
แต่เมื่อไปถึงกลับผิดคาด ที่นั่นบ้านเมืองสะอาด (เมื่อเทียบกับบ้านเรา) ผู้คนมีวินัย เรื่องคิวเรื่องการต่อแถวเรียกได้ว่าเป็นระเบียบมาก คนและเมืองดูเป็นเนื้อเดียวกันอย่างแยกไม่ออก

Continue reading “HONGKONG IN THE EYES # 01 พื้นที่ส่วนร่วม”